Публикация

Относно "здравната реформа" на министър Москов за "заличаване" на комплексните онкологични центрове

Скъпи колеги моля ви внимателно да прочетет мотивите за промяна на ЗЛЗ, защото в публичното пространство министър Москов декларира съвсем друго, а истината е написана на сайта на МЗ! Внимание, опитват се да приспят вниманието ни по медиите, не вярвайте!Ще започна като цитирам мотивите на МЗ министър Москов, публикувани официално на сйта на МЗ:Прочетете внимателно какво се крие зад текста!

''Предлага се отпадането на центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център като видове лечебни заведения. Тези лечебни заведения имат в структурата си отделения с легла за диагностичен и лечебен престой и осъществяват активно лечение на съответните психиатрични, кожно-венерически и онкологични заболявания. Дейността, която тези лечебни заведения осъществяват на практика не се различава от дейността, която осъществява една болница за активно лечение, което прави безпредметно съществуването им като самостоятелен вид лечебно заведение.

1.След като според министър Москов и МЗ е" безпредметно съществуването им като самостоятелен вид лечебно заведение. "', каква е логиката да продължават да съществуват в МБАЛ, след като дейността '' на практика не се различава от дейността, която осъществява една болница за активно лечение"-цитат от мотивите! Та къде болниците имат "двойни" структури?

Извод-целта на занятието е не ''запазване на дейността" както тръби министър Москов по медиите,а закриване на голяма част от структурите на КОЦ-овете, ако не всички.

2.Единсвено улсловие при вливането/сливането -цитирам-"Изрично е предвидено, че лечебните заведения, които са правоприемници на центровете за психично здраве и комплексни онкологични центрове ще продължат да поддържат информационна база данни за преминалите лица с психични разстройства и онкологични заболявания. По този начин ще се запази и гарантира поддържането на съществуващата информационна база дани за нуждите на националните медицински регистри."

-Извод- ако министър Москов наистина имаше намерение "да запази дейността" на КОЦ-овете в "името на добруването ан пациентите'', защо запазва само регистрацията ?

Нали никой не се самозалъгва за целите, които са поставени с тази"реформа''?

Целите са ясни и личат от начина на формулиране на ч.26 от бъдещия ЗЛЗ "заличават се център за психично здраве,комплексен онкологичен център.." със запазване само на регистрацията!-Да се унощожи онкологичната мрежа!

3.Вече има публикуван проект за наредба на сайта на МЗ за централни търгове за всички медикаменти от позитивния списък, в която фигурират само лечебните заведения по точка 9 от ЗЛЗ- нас ни няма! Всичко е обмислено- остават само МБАЛ-ове и СБАЛ-ове, те се подчиняват на централните търгове и се връщаме в миналия век- когато държавниятчиновник в МЗ "планираше" нуждите на България от лекарства и казваше кой ще живее! И големите комисионни на високи равнища.

Залогът е голям!

Не се отчайвайте, не се предавайте! Заедно трябва да се преборим и да победим- в името на пациентите, в наше име-ние,които отдедохме живота си за онкологията не искаме да се връщаме в миналия век!

Коментари

Не ми е ясно защо посягат на структура, която работи. ЗА всеки средноинтелигентен човек в държавата е ясно, че се търсят пари. Това не може да е нито за сметка на болните от рак, нито за психично болните. Защо реформата не започне от затягане на режима за частните болници, които точат най-безцеремонно здравната каса, развивайки дейност по най-скъпите клинични пътеки....Докога в тази държава ще се руши само това, което работи?!