Публикация

Виртуално изчисляване на НвА1с (Ad hoc) за оценка на актуалния гликемичен контрол

Гликираният хемоглобин (НвА1с) е общопризнат маркер за оценка на гликемичния контрол при лечението на захарния диабет


Предимства: обективен показател

Показва средната гликемия за срок от последните 3 месеца

Не се влияе от странични фактори (медикаменти, храна, алкохол, наркотици и др.

Точен резултат, но при сертифицирани лаборатории

Повече на прикачения фаил

" }-->

Прикачени файлове

2_HbA1c__.ppt

Коментари