Публикация

Медицински център „Д-р Хайвазов“ предлага обзаведени кабинети за Общопрактикуващи Лекари

За здравето на пациентите в Медицински център „Д-р Хайвазов“ се грижи екип от висококвалифицирани професионалисти, владеещи модерните и съвременни методи за диагностика и лечение в своите специалности!


Медицински център „Д-р Хайвазов“ е лицензиран да осъществява дейност по 18 специалности:

Акушерство и гинекология, Алергология, Гастроентерология,Кардиология, Кожни и венерически болести, Неврохирургия, Неврология, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Офталмология, Психиатрия, Пулмология и фтизиатрия, Ревматология, Урология, Уши-нос-гърло, Физиотерапия и рехабилитация, Хирургия.

За здравето на пациентите се грижи екип от висококвалифицирани професионалисти, владеещи модерните и съвременни методи за диагностика и лечение в своите специалности!

Медицински център „Д-р Хайвазов“:

  • Предлага обзаведени кабинети за Общопрактикуващи Лекари;
  • Подпомага новозавършили Лични Лекари за създаване на своя практика;
  • Предлага кабинети за почасово ползване от Лични Лекари за увеличаванe на практиката им;
  • Води рекламна кампания за набиране на повече пациенти от Личните Лекари в Центъра;
  • Стимулира и държи на екипната работа между Общопрактикуващите Лекари и Специалистите в Медицинския Център;
  • Организира колегиуми и дискусии с Общопрактикуващи Лекари и Специалисти по различни медицински нозологии, трудни за решаване казуси и проблемни теми на медицината.

При интерес към позицията на ОПЛ и желание за кандидатстване, изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на email: mc@medicine-bg.com или се обадете на телефон: 02 875 71 11.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика семейни лекари Лични лекари общопрактикуващи лекари МЦ "Д-р Хайвазов" кабинети лични лекари

Коментари