Публикация

Силният пол застрашен?


Мъжката Y хромозома,  а заедно с нея и целият мъжки род са застрашени.

Това сензационно заключение прави проф. Дж.Грейвс от австралийския Национален университет. Изхождайки от факта, че преди 300 млн. години Y хромозомата се е състояла  от около 1400 гена, а сега само от 45, изследователският екип прави извода, че с течение на времето тя може да изчезне въобще.Добрата новина е, че това няма да стане в близките 5 млн. години. Освен това, посочва проф.Грейвс, развитието на силния пол може да тръгне по модела на някои видове гризачи, които нямат Y хромозома, а функциите на съставния й „мъжки” SRY ген да бъдат поети от друг.

Коментари