Публикация

При ползването на диагностичен пакет, пациентите спестяват между 20% - 45% от единичната цена на включените в него изследвания.

При ползването на диагностичен пакет, пациентите спестяват между 20% - 45% от единичната цена на включените в него изследвания.


Диагностичните пакети на МДЛ „Лина” са създадени изцяло за улеснение и в полза на нашите пациенти. В тях са групирани най-често търсените диагностично значими лабораторни изследвания, тестове, маркери и показатели, които допринасят за детектирането и проследяването на определени здравословни проблеми и състояния. 

При ползването на диагностичен пакет, пациентите спестяват между 20% - 45% от единичната цена на включените в него изследвания.
Можете да се запознаете с предлаганите от нас диагностични пакети, с отстъпка от цената на включените в тях изследвания, на сайта на МДЛ „Лина”
http://lina-bg.com/…/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D…

Коментари