Публикация

Какво се цели със сливането на онкоцентрове и болници?

Истинската комплексна услуга за пациентите ще дойде, когато се въведат диагностично-свързаните групи, за които се говори отдавна


КОЦ Стара Загора обслужва Старозагорска и Сливенска област, чието население е 523 221 души. В центъра се лекуват 20 800 пациента. Подкрепяме протестите на колегите и сами излизаме на символичен протест. Притеснението е заради липсата на сигурност какво ще се случи. Предложението за вливане и сливане на центъра в болницата на практика нищо не значи. Какво означава това? Запазва ли се структурата или не? Защо трябва да има вливане и сливане, ако се запазват същите дейности?

Административният персонал е минимален, аз дори нямам секретарка. Лечебното заведение е финансово стабилно, няма задължения. Като аргумент за вливането се изтъква комплексното обслужване. Само че в нашия център се прави хистология, операции, лъче- и химиотерапия, консултации - абсолютно всичко, което е необходимо на онкоболните.

За да бъде лекуван наистина един пациент комплексно, трябва да се въведат диагностично свързаните групи, за които се говори отдавна. Ако човекът има диабет и рак, да се лекуват и двете неща. В момента здравната каса не позволява в нашия център да се лекува диабет, а ендокринологът пък няма право да лекува рак! Дали пациентът ще е при нас или в болницата, и в двата случая не се лекува комплексно.

Но когато един пациент има декомпенсиран диабет или пневмония, той не може да провежда например химиотерапия, оперативно лечение или лъчелечение. Лекува се спешното, неотложното състояние, след което се продължава с другото. Не може да се прави едновременно онкологична операция на пациент с инфаркт, с декомпенсиран диабет или пневмония, ако няма жизнено важни индикации. В онкологията нещата са неотложни и в голяма част от времето са планови. Когато пациентът е при нас, се лекува и кръвното и диабета му. Той продължава да взема лекарствата си, но ако има нужда се консултира, променя се терапията и т.н.

Погледнато така, пациентите получават комплексна грижа и в момента. Ние не можем да проведем онкологичното лечение, ако няма показатели и критерии за провеждането му. Ако пациент има декомпенсирано заболяване, първо се лекува то.

КОЦ Стара Загора излиза на протест, защото лекарите са разтревожени, че се посяга на онкологичните лечебни заведения, които са структурирани в една мрежа. Защо и какво се иска от тях? Администрацията е толкова малка, че не тежи на никого. Има риск да се влошат финансовите резултати, като се влее в друго лечебно заведение, което има милиони задължения. Ако се слеят 3-4 диспансера в една болница, както се предлага, тя ще стане мега-болница. Хората в цял свят създават малки предприятия, за да имат добра организация и бързо да се ориентират, да се управляват. Няма отговор на въпросите дали една мега-болница може да се управлява с минимален административен персонал? Дали ще се има поглед върху абсолютно всичко в нея?

Бих попитал министър Петър Москов, кое е провокирало мнението му, че трябва да има вливане и сливане на онкологични центрове с други лечебни заведения? Какво ще се подобри с това? Щом са много болниците по критериите на Световната банка, защо няма нито една нова държавна, общинска болница, а има все нови и нови частни лечебни заведения ? Дали там предлагат комплексна услуга?

Има анализи на западни онколози, които показват, че ако един пациент се лекува комплексно и се наблюдава от съответен екип лекари, той ще живее по-дълго, отколкото, ако се лекува на различни места.

С екипа продължаваме да протестираме символично всеки ден. В момента в КОЦ-Стара Загора работят 42-ма лекари и всички те подкрепят протеста. Ще излизаме и ще носим лентите си пред диспансера в извънработно време. Чакаме някой да ни покани на диалог.

Ние не знаем кой е предложил идеята за сливане и вливане на центъра в голямата болница, нито пък с кого и как е съгласувана тази идея. Искаме да знаем какво се цели с това!

Коментари