Публикация

Проф. Искрен Коцев: При бременност проверете и черния дроб

Веднъж годишно правете изследвания за чернодробни болести, бременните – под наблюдение от гастроентеролог, хепатолог и акушер-гинеколог


Един път в годината всеки здрав човек трябва да си направи чернодробни изследвания – кръвни и ехография. Това е задължително и важно, защото чернодробните болести нямат симптоматика, с изключение на някои остри, бързоразвиващи се или тежки, в краен стадий, състояния.

Този съвет бих дал и на бременните жени или тези, които планират бременност, тъй като някои от хепатитите влошават ход по време на бременност и застрашават живота на майката. Съществува и риск вирусните хепатити да преминат към плода чрез трансмисии. Скрининговите изследвания, които би следвало всеки, в това число и бременните или планиращи бременност жени, да направят, са: АСАТ, АЛАТ, гама ГТ, алкална фосфатоза, серумен билирубин, триглицериди, глюкоза, хемоглобин. Прави се и ехографско изследване на черния дроб и жлъчните пътища.

Статистиката е категорична, че най-често срещаният хепатит в България е алкохолният - 40%, следван от хепатит В - 25-30% и хепатит С - 25%. На последно място засега, но с най-бърз ход на нарастване е неалкохолният стеатохепатит, който влиза в останалите 5% на чернодробните заболявания.

При неалкохолния хепатит промените в черния дроб са същите като при алкохолния, с тази разлика, че при него нямаме прием на алкохол, а причината за него е лошото хранене - бързите закуски, богати на мазнини и въглехидрати.

При установяване на хепатит по време на бременност задължително майката трябва да се наблюдава не само от акушер-гинеколог, но и от тастроентеролог и хепатолог.

В тези случаи продължава да важи най-важният принцип – ако може по време на бременност да не се приемат медикаменти, за да не се увреди плода. Ако е застрашен животът на майката обаче, се подбират компромисни медикаменти, които не увеличават значимо риска от малформации на плода.

Най-често по време на бременност се открива хепатит В или С - в стадий на хронична инфекция. При всички случаи се правят допълнителни изследвания за точно установяване на стадия на заболяването, да се види активността, степента на фиброза, прави се и изследване на вирусния товар.

Случаите на хепатит В при бременност

Когато има установен хепатит В при бременна жена, възможностите са две. Ако има активност на хепатитния вирус и е застрашен животът на майката, тя се лекува по правилата на небременните, но, разбира се, съобразени с бременността и даване на нискорискови медикаменти.

Когато имаме наличие на неактивен вирус, заболяването не се лекува по време на бременността. Изчаква се раждането на бебето, отново се изследва майката и в зависимост от резултата се взема решение за по-нататъчното й лечение.

Важен е въпросът как да се минимализира рискът за трансмисия към плода.

Начините за това са три:

Първо се прави изследване за виремия на майката. Когато вирусният товар е над 10-20 милиона, в последните три месеца на бременността се дава нуклеозиден аналог, който понижава вирусното тегло и намалява риска от трансмисия.

Второ – при раждането на детето се прави активна ваксинация.

Третата стъпка е пасивната имунизация, при която се инжектира хиперимунен серум на новороденото в първия час след раждането. За целта обаче той трябва да бъде закупен от майката още преди раждането, за да бъде наличен за поставяне в първите 60 минути.

Тези три стъпки значително минимизират риска от заболяване на детето от хепатит В.

Случаите на хепатит С при бременност

В тези случаи рискът за вертикална трансмисия е много нисък при спазване на правилата за раждане от акушер-гинеколога, който задължително следва да е известен за заболяването на майката от хепатит С.

Лечение по време на бременността не се провежда.

Вече има ново лечение на хепатит С, което в рамките на 3 месеца изкоренява напълно вируса.

В случаите на планирана бременност при майки, заразени с вируса на хепатит С, те вече имат възможност в рамките на 3 месеца, а не както досега – повече от година, те могат да се излекуват и тогава да забременеят.

Новата лекарствена терапия тепърва навлиза в страните от Европа и България. Резултатът, установен от клиничния опит, е 100-процентно излекуване. Като всяка нова терапия обаче и тази не се реинбурсира от Здравната каса. Стойността на лечението все още е твърде висока за значителна чест от пациентите – 100 000 лева.

Основното правило при наличието на вирусен хепатит при бременните е той да бъде открит и за наличието му да бъде известен акушер-гинекологът, който ще води раждането. Това е важно, за да бъде избегната всякаква опасност от заразяване на детето при раждането. Рисковете значително биха намалели, ако всеки човек веднъж годишно, освен задължителните профилактични кръвни изследвания, прави и чернодробни.

" }-->

Коментари