Публикация

Професионални организации


Асоциация на лекарите хомеопати в България
http://www.homeopathybulgaria.org/

Асоциация на собствениците на аптеки
http://www.asa-pharmacy.com/

Асоциация на чуждите фармацевтични производители
02 971 34 64

Българска антиталасемична организация
http://www.anti-thalassaemia.bg/

Българска асоциация за закрила на пациентите
http://www.patient.bg

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
http://www.nursing-bg.com/

Българска асоциация по приложна психология
http://www.bapp-psycenter.hit.bg/

Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
http://www.basrh.org/

Българска бъбречна асоциация
www.kidneybg.com

Българска генерична фармацевтична асоциация
http://www.bgpharma.bg/

Българско дружество по акушерство и гинекология
http://www.bsobgyn.com/

Българско дружество по алергология
http://www.allergy-bg.net/

Българско дружество по белодробни болести
http://www.thorax-bg.com/

Българско дружество по инфекциозни болести
http://bsid-bg.org/

Българско дружество по неврология
http://www.nevrologiabg.com/

Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия
http://www.bulapras.org

Българско дружество по хранене и диететика
http://nutrsoc.dir.bg/

Български зъболекарски съюз
http://www.bzs-srk.bg/?sp=1

Български лекарски съюз
http://www.blsbg.com/

Българска лига по хипертония
http://www.hypertensionleaguebg.info/

Българското научно дружество по клинична и трансфузионна хематология
http://www.bscth.med-bg.info/site/zadrujestvoto.html

Българско сдружение по ваксинопрофилактика
Учредители: акад. Богдан Петрунов - завеждащ лаборатория „Имунология и алергология” към Националния център по заразни и паразитни болести, доц. Евгений Генев - председател на Българската педиатрична асоциация, д-р Любомир Киров - председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, д-р Атанас Мангъров - завеждащ детското отделение в Инфекциозната болница в София, и доц. Пенка Переновска - началник на клиниката по детски болести в УМБАЛ „Александровска”. 

 

Български фармацевтичен съюз
http://www.bphu.eu

Българско хирургическо дружество
http://bgss.eu/bg/index.htm

Български център по биоетика
www.bio-ethics.net

Дружество на кардиолозите в България
http://www.cardiobg.com/

Научно дружество на анестезиолозите в България
http://www.rtb-mu.com/anestsoc

Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт
http://www.nchi.government.bg/socmed.html

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
http://www.nsoplb.org

Столична лекарска колегия
http://www.slkbg.com

Съюз на българските медицински дружества
http://www.medunion-bg.org/

Съюзът на зъботехниците в България
http://www.szb-bg.org/intro_new_content.html

" }-->

Коментари