Публикация

Нови тенденции в метода ин витро


Учени от цял свят представиха в стокхолмския институт „Каролинска” своите  постижения и приложението им в ин витро клиниките по отношение на спермалната ДНК структура.

На форума, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), е демонстрирано широкото приложение на SDI теста в ин витро клиниките в западноевропейските страни, САЩ и Канада.

Особено внимание е  обърнато и на влиянието на факторите на околната среда върху спермалната ДНК структура, най-вече на влиянието на пестицидите, попаднали в храната, както и на използването на PVC дограмите, пластмасовите чаши и шишета.

Очертана е  и нова тенденция – широко използване на тестикуларна сперма за ICSI процедурата, тъй като тя има много по-висок антиоксидантен потенциал.

В курса участваха  д-р Виолета Рилчева и д-р Румен Коцев от Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” – Плевен. Новите методи за оценка на структурата на ДНК ще бъдат приложени в  плевенския Ин витро център  след разработването на разширени тестове.

Коментари