Публикация

Пасивно тютюнопушене-мит и реалност

Не трябва да оставаме без коментар и ние гражданите, скрити зад димната завеса на криворазбраната толерантност, защото зад тази димна завеса се руши човешкото здраве


Пасивно, неволно или вторично пушене се нарича вдишването на тютюнев дим, изхождащ от друг човек. Вторичният дим (SHS) или тютюнев дим в околната среда (ETS) е смес от дима, който издишва пушачът, дима от горящия край на цигарата (страничен дим), дима, който се освобождава при всмукване на цигарата, димът от горенето на цигарената хартия. Вторичният дим е основен замърсител на въздуха в затворените помещения.

Съществува мит сред пушачите, че пасивното пушене не вреди на околните, или по- скоро бих обяснила това твърдение на пушачите с изразената им зависимост към никотина, която ги заслепява и те забравят за вредата, която нанасят на най-близките хора около себе си с тютюневия дим. Няма да се спирам на вредата на пасивното пушене, защото в последните две години твърде много обсъждахме този проблем в обществото.

Ще споделя примери от моята практика като специалист по белодробни болести, които предизвикват у мен безсилие да помогна. Касае се за жена на 50 г., която работи в лаборатория на известен наш университет. Моята пациентка е с бронхиална астма на поддържащо лечение с инхалаторни препарати. Впечатлявах се, че често влошава състоянието си и задържа ниски функционални параметри на дишането, на фона на адекватно лечение. Разпитвайки за причинните разбрах, че е пасивна пушачка - колежката й пуши на работното място в лабораторията. Единственият начин да се спаси от тютюневия дим, за съжаление се оказва напускане на работата, тъй като нейната колежка отказва да пуши на разрешените за пушене места, а честите забележки ще влошат взаимоотношенията. Трудно се взема това решение и моята пациентка остава на работното си място , опушвана от тютюнев дим. Безсилна се чувствувам и аз да помогна! След 4 месеца се явява на контролен преглед, на който забелязах покачване на функционалните показатели на фона на същото лечение. Оказа се, че от 3 месеца нейната колежка е преустановила тютюнопушенето. Изпитах невероятно облекчение, защото основният фактор за влошаване на състоянието на моята пациентка е премахнат! За съжаление за кратко. 

На следващата визита за профилактичен преглед функционалните параметри бяха отново снижени. С огромно съжаление ми съобщи, че след тримесечно прекъсване, колежката й отново е пропушила, което рязко се отразява на нейното белодробно здраве! Оставам без коментар!

Ще споделя и още един случай. Мъж на 36г., работи в камион в една кабина с колега, който пуши. Поради непоносимост към дима, който му предизвиква кашлица, той се принуждава да отваря прозореца при всяка изпушена цигара, в резултат на което често се простудява. След последния курс се разболява от пневмония, което беше повод да посети кабинета ми. 

Пациентът се чувствува безсилен, тъй като единственият изход за него е да напусне работа, защото неговият колега не е склонен да направи компромис, т.е да не пуши в кабината на камиона. Безсилна съм и аз да помогна! Отново оставам без коментар!

Не... Не трябва да оставаме без коментар, особено ние лекарите, които ежедневно виждаме болката и страданието в очите на нашите пациенти. Не трябва да оставаме без коментар и ние гражданите, скрити зад димната завеса на криворазбраната толерантност, защото зад тази димна завеса се руши човешкото здраве.

А иначе.... в Конституцията на Република България ясно пише: Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Чл.48 (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд!

Имаме си и Закон за здравословни и безопасни условия на труд- обнародван в ДВ бр. 124 от 1997г. и Наредба № 12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Имаме си и Закон за пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места от 01.06.2012г.

Кой може да ни помогне, ако не самите ние?

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Астма Тютюнопушене бронхиална астма Тютюнопушене цигари Д-р София Ангелова пасивно пушене тютюнев дим вторичен дим вторично пушене

Коментари

Стоянка Пеева
25 май 2015 11:12

Страхотна статия! Най-накрая ясно трябва да се каже, че пушачите вредят и на нас, които не употребяваме цигари.