Публикация

Sexting и интернет зависимост

В съвременното общество изразяването на „сексуалното”, в контекста на междуличностните взаимоотношения, е по-достъпно и комерсиално повече от всякога. Интернет е повсеместно разпространен в целия свят а заедно с него и достъпността до порнографски сайтове.


Sexting

Всички сме ставали свидетели на шокиращи истории за разпространен снимков и видео материал на младежи в социалните мрежи, което е довело до тяхното компроментиране, отпадане от училище и дори до самоубийство. Въпреки всичко това, в съвременното обществоsextingсе е превърнал в част от нормалното сексуално съзряване на младежите. Sexting към момента се разглежда като електронната версия на останалото вече в миналото „ако ти ми покажеш твоето, аз ще ти покажа моето”. Уместно е младежите да бъдат подготвени, че техните голи материали може по една или друга причина да придобият “популярност” и този факт да не се приема като бедствие и непоправимо зло и повод за самоубийство и че практикуването на това поведение крие в себе си риска това да се случи и всеки трябва да е подготвен, че може да добие голяма „популярност”.

За първи път терминът sextingе използван в статия на списание „Телеграф” – в Австралия 2005 г. В едно мащабно проучване на 1280 тийнейджъри и млади възрастни и от двата пола, 20% във възрастовата граница 15-20 г.в.; 33% между 22-26 г.в. са изпращали снимки или други порнографски материали на други хора. 39% (15-25 г.в.) и 59% от (20-26 г.в.) са изпратили съобщение със сексуален текст ( 2008 г. ).

Според проучването на Националната Кампания за Превенция на тийнейджърите от непланувана и нежелана бременност и CosmoGigl показва, че 20% от тийнейджърите на възраст 13-19 г. и 33% от младите хора на възраст 20-26 г. са споделили голи, полуголи снимки, изпратили са текст или са ги публикували онлайн. Същото проучване установило, че момичетата са с лек превес над момчетата. 11% от момичетата на възраст между 13-16 г. са изпращали свои сексуални снимки.

Sexting може да се практикува като: флирт, сексуална връзка, между приятели или в момент на свързване, може да се използва от всички лица за повишаване на интимността, като прелюдие в сексуалната активност при тийнейджъри. Drouin et al 2013 установяват че sexting се практикува по-често при определени личностови характеристики: избягващи и зависими личности.

2011 г. е проведно друго проучване в университета в Хамшир с 1560 деца, от тях 2,5% са изпращали или получавали порнографски снимки, но при разширяване на понятието за порнографски материали процента се увеличил на 9,6%,

 • -Във възрастовата граница 10-12 г, около 0,6%
 • -От 15-17 г. Около 15% са го правили.

Проучването на MacAfee от 2014 г. върху 1500 доброволци на възраст между 18 и 54 г. установи, че в САЩ 49 % от възрастните са използвали своите смартфони за получаване или изпращане на сексуално съдържимо. От тях 79% са били с нецензурно съдържание а 16% са го изпратили на напълно непознати. 70% от тях са във възрастовата граница между 18-24 г. Те са и най-активни в sexting, като от тях 61% са мъже и 39% жени.

Sexting поведението до голяма степен зависи от порнографията, музиката и видеото. Редица изследвания доказват, че гледането на порнография е свързано със сексуалното експериментиране на подрастващите, установената корелация между тематиката на sexting, музика, видео и порнография е много по-голяма при мъжете, отколкото при жените.

Sexting е резултат от напредъка на технологиите, които позволяват нови форми на сексуално и сoциално взаимодействие. Тази практика се практикува от различни хора, с различен пол, различно социално и брачно състояни: мъже, жени, семейни, несемейни, двойки. 54% от изследваната извадка на MаcAFee са изпращали снимки или видео на своя партньор поне веднъж – в рамките на двойката, а 1/3 от тях са го правили от време на време. Sexting се използва от някои двойки за подобряване на сексуалното си общуване и удовлетворение във връзката.

Sexting позволява на много от индивидите да практикуват различни секс методи или да се чувстват по-уверени в себе си във виртуалното пространство, отколкото с реален партньор.

Sexting се е превърнал в проблем в много гимназии. Голяма част от тийнейджърите смятат, че споделянето на голи снимки на съучиниците си не е проблем. Sexting има множество социални и правни последици. Ако са направени недвусмислени сексуални коментари не е незаконно, но ако снимката показва голота на лице под 18 г.в. е криминални деяние или престъпление в зависимост от местното законодателство, това може да бъде тълкувано от закона като детска порнография, като деяние за разпространение на порнографски материали. Заедно със sexting се наблюдава и т.н. „Трофи синдром“ – той се изразява в това, че след като индивида се снабди с голото изображение го споделя, за да може да се похвали със своето сексуално завоевание.

Понякога след разпадане на дадени взаимоотношения отмастителния партнъор може да използва изображенията или текстовете за да компроментира бившия си партнъор.

Интернет зависимост

Интренет зависимостта е екстремна форма на използване на интернет, характеризиращо се с нарушен контрол на импулсите за използване на интернет и неспособност да ги инхибира. Това поведение води до нежелани лични и социални последствия. Все още не е включено официално в ДСМ-5, но при тези индивиди са установени абнормности в ЦНС: атрофия на дорзолатералния префронтален кортекс и нарушения в работната памет. Подобни нарушения са установени и при зависимост от ПАВ и други поведенчески зависимости.

Много често хората се потапят във виртуалното пространство, за да избегнат или намалят стреса на реалния живот, което се доказва и от факта, че по-лошото качество на живот корелира с по-висша интернет зависимост. Тези индивиди показват по-голяма мотивация да използват интернет като механизъм за справяне с житейските ситуации. От проведен метаанализ на 37 държави в 7 различни геогафски области на света е установено:

 • -6% е честотата на интернет зависимостта.
 • -Зависимостта към хазарт е 0,2-2,1 %
 • -Установена е разлика в различните региони: страните със следните характеристики имат по-високо разпространение на интернет зависимостта: населението преживява по-малко удоволствие и удовлетворение от живота, има по-голямо замърсяване на въздуха, по-голямо потребление на градски траспорт и по-голям трафик по време на пътуване, по-нисък национален доход. Всичко това предполага обратна зависимост между качеството на живот и интернет зависимостта.
 • -Не е установена зависимост между нивото на достъпност на интернет и степентта на зависимост.

Описание на проблема:

В някои отношения пристрастяването към използване на интернет наподобява другите зависимости, при които едно лице е пристрастен към дадена дейност или поведение (например: хазарт, пазаруване или някои сексуални поведения), а не пристрастеност към психоактивни субстанции (бензодиазепини, тютюн, кокаин, храна и т.н.).

Хората, които развиват проблеми с употребата на интернет
обикновено започват да го използват по един стандартен и основен начин и след това се развива едно дисфункционално използване на тази технология и се появяват проблемни отношения. Много хора смятат, че прекарването на много време в интернет е основна характеристика на този проблем. Периодът от време, сам по себе си не е толкова важен фактор, но начините по които се използва интернет от лицето и въздействието им върху ежедневното му функциониране са основни белези на това разстройство. Използването на интернет може да попречи на лицето в социалния живот, училище, работа, при извършване на задълженията си свързани с работата и др. В допълнение има съобщени случаи за лица, които влизат в интернет чат стаи за хора с тежки заболявания или нарушения и се преструват на пациенти с такова заболяване с цел да се привлече вниманието или съчувствие.

Етиологични фактори

Никой не знае каква е причината човек да се пристрасти към интернет, но има няколко фактора, които се предполага, че допринасят за пристрастяването към интернет. Една от теориите е свързана с потенциала на промяната в настроението да повлияе поведението свързано с процеса на зависимост. Точно както един човек, пристрастен към пазаруване може да почувства "прилив" или приятна промяна в настроението си от поредицата от действия свързани с пазаруването: проверка на кредитни карти, шофиране до мола, влизане в любимия магазин и пр., така и лицето с линтернет пристрастяване може да почувства подобен "прилив" на приятни усещания при контакта с всичко, което е свързано със зависимостта му: включване на компютъра, влизане в интернет, конкретен сайт и нахлуване на мисли и емоции свързани с предишния му опит.

Някои изследователи смятат, че съществуват химически промени, които настъпват в мозъка, когато някой е ангажиран със зависимо поведение. Освен това от биологична гледна точка може да има комбинация от гени, които правят човек по-податлив към поведение на пристрастяване, точно както учените са установили кои са кандидат гените при алкохолната болест. Освен, че притежава характеристики на пристрастяване, използването на интернет може да получи и допълнителна подкрепа от приятните мисли и чувства, които се преживяват докато лицето „сърфира” в Internet. Изследователите в областта на пристрастяването поставят под въпрос понятието "пристрастена личност". Те смятат, че е възможно някой, който има една зависимост да се пристрасти към друго: вещества или дейности, включително използването на интернет. Много често хората с други психични разстройства или оплаквания от симптоми като: депресия, чувство на изолация, стрес или тревожност, може да опитат "самолечение" чрез използване на интернет, по същия начин, както някои хора употребяват алкохол или наркотици, за да самолекуват симптомите на тяхното психическо разстройство. От социална или междуличностна гледна точка, редица семейни фактори може да са замесени за изграждането на интернет зависимостта, например: човек може да "сърфира в интернет", за да избяга от семеен конфликт. При други индивиди е възможно социалната или партньорска динамика да предизвика прекомерно използване на интернет. На някои от засегнатите лица могат да им липсват социални умения и поради тази причина да избягват срещата с хора в лице и да го правят онлайн защото се чувстват уверени и по-малко тревожни. Поведението на връстниците може също да насърчи използването на интернет, например ако един от приятелите го използва. Това се случва като модел на подражание. Видът на използваната интернет услуга също има значение при изграждането на зависимостта. Интерактивните аспекти на интернет, като например чат стаи, е-мейл, и интерактивни игри като Multi-User Dungeons и Dragons изглежда да е по-вероятно да доведат до интернет пристрастяването, отколкото чисто и просто уеб сърфиране. Съществува един въпрос на който все още не е даден отговор относно интернет пристрастяването: Дали това е отделен вид пристрастеност или просто е трансформация на останалите поведенчески пристрастености през една съвременна технология, която улеснява
другите поведенчески зависимости. Например: съществуват виртуални казина в интернет, които биха могли да засилят предшестващото пристрастяване на дадено лице към хазарта. Също така, някой индивиди пристрастени към пазаруване може да прехвърлят своята зависимост от местния мол към онлайн магазините. Лицата пристрастени към определена форма на сексуално поведение могат да посещават порнографски сайтове в интернет или да използват чат стаи като начин да срещнат хора, които може да са съгласни да участват в тези форми на поведение. Изследователите в тази област са изключително затруднени да определят дали има такова разстройство като "чиста" интернет зависимост.

Клинична картина:

 • -Прекомерно време посветено на използването на интернет.
 • -Наличие на затруднения да намали престоя в интернет;
 • -Това поведение продължава да персистира въпреки факта, че са застрашени от слаби резултати на изпитите или загуба на работното място.
 • -Наличие на общи симптоми на пристрастеност, като: инсомния, умора, намалена работоспособност, влошено качество на извършената работа, апатия, и мисли за интернет, когато не е в състояние да го използва.
 • -Нарушено социално и интерперсонално функциониране.
 • -Често индивидите си служат с лъжа, за да прикриват зависимостта си. Пълно отрицание, че това за тях е проблем и е довело до нарушено функциониране.
 • -Раздразнителност когато са офлайн или проявяват ярост към всеки, който поставя под въпрос тяхното време в интернет.

Демографски характеристики:

В миналото хората с интернет зависимост са били вкарвани в определени демографски характеристики, например: млад, интровертен, социално незрял в отношенията си, по-често при мъже, по-често при професии свързани с работа на компютър. В момента проблемното използване на интернет и зависимостта от него, може да се намери във всяка възрастова група, социална класа, раса, пол или етнос, независимо от равнището на образование и доходите.

Диагноза:

Все още интернет зависимостта не е включена в класификацията на психичните разстройства, но наличието на такъм проблем е факт и е заложе да бъде вклщчено в следващите ревизии. Критериите за интернет зависимост са предложени да бъдат идентични с патологичната склонност към хазарт.

Пациентът трябва да отговаря на всички от следните критерии:

 • -Той или тя прекомерно се занимава с интернет (мисли за предишната си онлайн активност или очаква следващата онлайн сесия).
 • -Той или тя трябва да прекарват все по-дълги и по-дълги периоди от време онлайн, за да се чувстват удовлетворени.
 • -Той или тя са направили неуспешни усилия за контрол, намаляне или да спиране използването на интернет.
 • -Той или тя чувстват неспокойствие, тъга, подтиснатост или раздразнение
  при опит да се намали или да се спре използването на интернет.
 • -Той или тя многократно остава в режим онлайн, по-дълго отколкото е било първоначалното им намерение.

Лицето трябва да отговаря на поне едно от следните критерии:
- Той или тя е застрашена или рискува да загуби значими
взаимоотношения, работа, обучение или кариера, поради използването на интернет.

 • -Той или тя лъжат членове на семейството, терапевта или другите, за да прикрият на степента на ангажираността си с Internet.
 • -Той или тя използва интернет като начин за бягство от
  проблеми или за да облекчават неприятното си настроение (като чувство на безпомощност, вина, тревожност или депресия).

Лечение:

Тъй като интернет пристрастяването е сравнително ново явление има малко изследвания за ефективността на различните лечебни процедури. Някои специалисти препоръчват въздържане от интернет. Други твърдят, че това е нереалистично човек напълно да прекрати използването на интернет. Основната цел на терапията е да се научиш да използваш интернет в умерени количества, аналогично както при пациентите с хранителни разстройства. Голяма част от процедурите, които са били използвани за лечение на пристрастяването към интернет (например: групи за взаимопомощ), са взаимствани от други програми за лечение зависимости. Ако е налице биологична компонента при индивидите с интернет зависимост, могат да се прилагат и психофармакотерапия с антидепресанти. Психологическите интервенции могат също да подпомогнатлицето в борбата със зависимостта си: например да се работи с мислите и чувствата, които предизвиква в индивида използването на интернет. Още може да се използват: обучение в социални умения или трениране в комуникативни умения. Семейна или брачна терапия.

Прогноза:

Въпреки многобройните изследвания в тази насока все още лечението, което се предлага на засегнатите индивиди не е достатъчно ефективно за постигане на промяна в поведението. Ако този проблем бъде оставен без лечение засегнатия индивид може да срещне по-голямо количество конфликти въввзаимоотношенията си, защото прекомерната употреба на интернет може да застрашикакто личния му живот, така и работния и образователния му статус.

Превенция:

Наличието на информираност и свободен достъп до информация по изложения проблем и за зависимостта като цяло би могло да доведе до навременна намеса про наличие на дисфункционално поведение. Ако човек знае, че той или тя има проблем с други форми на пристрастяване, те трябва да бъдат предпазливи поради по-високия риск да развият и интернет зависимост. В допълнение, това е важно за хората да участват в социални дейности извън интернет.

Библиография:

 • 1.Beard, K., and E. Wolf. “Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction.”
 1. Cable, Amanda (2008-11-14). "HYPERLINK "http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1085915/Divorced-reality-All-accounts-Second-Life-love-triangle-saw-woman-separate-husband-having-cyber-affair.html"Divorced from reality: All three accounts of the Second Life love triangle that saw a woman separate from her husband for having a cyber-affairHYPERLINK "http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1085915/Divorced-reality-All-accounts-Second-Life-love-triangle-saw-woman-separate-husband-having-cyber-affair.html"". Mail Online. Retrieved 2010-04-20.
 2. Castalia police look into complaint of nude photos sent by cell phone, Sandusky Register (Mar. 20, 2009).
 • 4.Cheng Cecilia; Li Angel Jee-Lam, Cyber Psychology, Behavior and Social Networking -2014, 755-760
 1. Collins, Lois. "HYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all"As many as 20% of teens have HYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all"'HYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all"sextedHYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all"'HYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all", according to new studyHYPERLINK "http://www.deseretnews.com/article/765583658/As-many-as-20-of-teens-have-sexted.html?pg=all"". Deseret News. Retrieved 4 July 2012.
 • 6.Cyberpsychology & Behavior 4 (2001): 377-383. Beard, K. “Internet Addiction: Current Status and Implication for Employees.” Journal of Employment Counseling 39 (2002): 2-11.
 1. D'Arcy, Janice (5 December 2011). "HYPERLINK "http://www.washingtonpost.com/blogs/on-parenting/post/kids-sexting-less-common-than-thought-study-says/2011/11/30/gIQAzBPxLO_blog.html"Kids sexting less common than thought, study saysHYPERLINK "http://www.washingtonpost.com/blogs/on-parenting/post/kids-sexting-less-common-than-thought-study-says/2011/11/30/gIQAzBPxLO_blog.html"". The Washington Post. Retrieved 21 December 2011.
 2. Dibbell, Julian (1998). My Tiny Life. Henry Holt. ISBN0-8050-3626-1. Retrieved 2010-04-20.
 3. Dick Russ (April 13, 2009). "HYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478"Ohio to address HYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478"'HYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478"sextingHYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478"'HYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478" lawsHYPERLINK "http://www.wkyc.com/print.aspx?storyid=111478"". WKYC-TV.
 4. Drouin, Michelle; Carly Landgraff (2011). "Texting, sexting, and attachment in college students' romantic relationships". Computers in Human Behavior. |accessdate= requires |url= (help)
 5. Drouin, Michelle; Kimberly N. Vogel; Alisen Surbey; Julie R. Stills (2013). "Let's talk about sexting, baby: Computer-mediated sexual behaviors among young adults". Computers in Human Behavior.
 6. Gigi Stone (2008-12-03). "Sexting". World News Sunday. |accessdate= requires |url= (help)
 • 13.Godson, Suzi (2002). The Sex Book. Cassell Illustrated. p. 258. ISBN0-304-35991-2.
 1. Gorenstein, Nathan (January 16, 2010). "HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html"Appeals court considers: Is HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html""HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html"sextingHYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html""HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html" pornography?HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20100209012727/http://www.philly.com/philly/news/local/81849207.html"". The Philadelphia Inquirer. Archived from the original on February 9, 2010. Retrieved 28 August 2010.
 • 15.Griffiths, M. “Psychology of Computer Use: XLIII. Some Comments on ‘Addictive Use of the Internet’ by Young.” Psychological Reports 80 (1997): 81-81.
 1. Grov, Christian, Brian Joseph Gillespie, Tracy Royce, and Janet Lever. 2011. “Perceived Consequences of Casual Online Sexual Activities on Heterosexual Relationships: A U.S. Online Survey.” Archives of Sexual Behavior, 40(2): 429-39.
 2. Hasinoff, Amy. "HYPERLINK "http://www.visuality.org/genderedcyborgs/wmst320_readings/sexting_mediaproduction.pdf"Sexting as media production: Rethinking social media and sexualityHYPERLINK "http://www.visuality.org/genderedcyborgs/wmst320_readings/sexting_mediaproduction.pdf"". Gender and Technoculture.
 3. Hasinoff, Amy. "HYPERLINK "http://www.visuality.org/genderedcyborgs/wmst320_readings/sexting_mediaproduction.pdf"Sexting as media production: Rethinking social media and sexualityHYPERLINK "http://www.visuality.org/genderedcyborgs/wmst320_readings/sexting_mediaproduction.pdf"". Gender and Technoculture.
 4. Inga Gilchrist (2008-06-23). "Student knickers in a not; 'Sexting' shocks parents, police". mX. |accessdate= requires |url= (help)
 1. Kerr, Dana (4 February 2014). "HYPERLINK "http://news.cnet.com/8301-1023_3-57618360-93/sext-much-if-so-youre-not-alone/"Sext much? If so, youHYPERLINK "http://news.cnet.com/8301-1023_3-57618360-93/sext-much-if-so-youre-not-alone/"'HYPERLINK "http://news.cnet.com/8301-1023_3-57618360-93/sext-much-if-so-youre-not-alone/"re not aloneHYPERLINK "http://news.cnet.com/8301-1023_3-57618360-93/sext-much-if-so-youre-not-alone/"". CNET News. Retrieved 5 February 2014.
 2. Kim Zetter, 'HYPERLINK "http://blog.wired.com/27bstroke6/2009/04/sexting-hysteri.html"SextingHYPERLINK "http://blog.wired.com/27bstroke6/2009/04/sexting-hysteri.html"'HYPERLINK "http://blog.wired.com/27bstroke6/2009/04/sexting-hysteri.html" Hysteria Falsely Brands Educator as Child Pornographer, Wired.com (Apr. 3, 2009).
 • 23.Kraut, R., M. Patterson, V. Lundmark, S. Kiesler, T.Mukopadhyay, and W. Scherlis. “Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?” American Psychologist 53 (1998): 1017-1031. Keith Beard, Psy.D.
 1. Lenhart, Amanda (2009). "Teens and sexting". A Pew Internet & American Life Project Report.
 2. Lennox, Sean (4 February 2014). "HYPERLINK "http://www.ecanadanow.com/curiosity/2014/02/04/50-of-smartphone-users-admit-to-sexting/"50% OF SMARTPHONE USERS ADMIT TO HYPERLINK "http://www.ecanadanow.com/curiosity/2014/02/04/50-of-smartphone-users-admit-to-sexting/""HYPERLINK "http://www.ecanadanow.com/curiosity/2014/02/04/50-of-smartphone-users-admit-to-sexting/"SEXTINGHYPERLINK "http://www.ecanadanow.com/curiosity/2014/02/04/50-of-smartphone-users-admit-to-sexting/""HYPERLINK "http://www.ecanadanow.com/curiosity/2014/02/04/50-of-smartphone-users-admit-to-sexting/"". E Canada Now. Retrieved 5 February 2014.
 3. Leslie Bixler, Girl, 17, charged for sending naked photographs The News-Messenger (Apr. 3, 2009).
 4. Liz Porter (2008-08-10). "HYPERLINK "http://www.theage.com.au/news/technology/malice-in-wonderland/2008/08/09/1218139163632.html?page=fullpage#contentSwap1"Malice in WonderlandHYPERLINK "http://www.theage.com.au/news/technology/malice-in-wonderland/2008/08/09/1218139163632.html?page=fullpage#contentSwap1"". Melbourne: The Age. Retrieved 2009-01-14.
 5. Lohmann, Raychelle. "HYPERLINK "http://www.psychologytoday.com/blog/teen-angst/201207/the-dangers-teen-sexting"The Dangers of Teen SextingHYPERLINK "http://www.psychologytoday.com/blog/teen-angst/201207/the-dangers-teen-sexting"". Sussex Publishers. Retrieved 2013-04-15.
 6. Maffly, Brian. "HYPERLINK "http://www.sltrib.com/sltrib/news/54324965-78/explicit-messages-nearly-onlinetoday.html.csp"'HYPERLINK "http://www.sltrib.com/sltrib/news/54324965-78/explicit-messages-nearly-onlinetoday.html.csp"SextingHYPERLINK "http://www.sltrib.com/sltrib/news/54324965-78/explicit-messages-nearly-onlinetoday.html.csp"'HYPERLINK "http://www.sltrib.com/sltrib/news/54324965-78/explicit-messages-nearly-onlinetoday.html.csp" prevalent among high-schoolers, study findsHYPERLINK "http://www.sltrib.com/sltrib/news/54324965-78/explicit-messages-nearly-onlinetoday.html.csp"". Salt Lake Tribune. Retrieved 5 July 2012.
 7. Martha Irvine, Porn charges for HYPERLINK "http://www.msnbc.msn.com/id/29017808/"'HYPERLINK "http://www.msnbc.msn.com/id/29017808/"sextingHYPERLINK "http://www.msnbc.msn.com/id/29017808/"'HYPERLINK "http://www.msnbc.msn.com/id/29017808/" stir debate, Associated Press (Feb. 4, 2009).
 8. NAMUO, CLYNTON. "HYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957"UNH study finds HYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957"'HYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957"sextingHYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957"'HYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957" not so prevalentHYPERLINK "http://www.unionleader.com/article/20111205/NEWS04/712059957"". Union Leader. Retrieved 10 July 2012.
 9. Nauert, Rick. "HYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html"1 in 5 Teens HYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html"'HYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html"SextingHYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html"'HYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html" – Many Without a ClueHYPERLINK "http://psychcentral.com/news/2012/06/14/1-in-5-teens-sexting-many-without-a-clue/40142.html"". PsychCentral. Retrieved 4 July 2012.
 10. Pepitone, Julianne (4 February 2014). "HYPERLINK "http://www.nbcnews.com/technology/sexy-selfie-stats-half-adults-phones-contain-intimate-content-2D12052716"Sexting stats: Half of adultsHYPERLINK "http://www.nbcnews.com/technology/sexy-selfie-stats-half-adults-phones-contain-intimate-content-2D12052716"'HYPERLINK "http://www.nbcnews.com/technology/sexy-selfie-stats-half-adults-phones-contain-intimate-content-2D12052716" phones contain intimate contentHYPERLINK "http://www.nbcnews.com/technology/sexy-selfie-stats-half-adults-phones-contain-intimate-content-2D12052716"". NBC News. Retrieved 5 February 2014.
 11. Pilkington, Ed (2009-01-14). "HYPERLINK "http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/14/child-pornography-sexting"Sexting craze leads to child pornography chargesHYPERLINK "http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/14/child-pornography-sexting"". London: Guardian News and Media. Retrieved 2009-01-14.
 12. Schmitz/Siry: [1] Teenage Folly or Child Abuse? State Responses to "Sexting" by Minors in the U.S. and Germany. 30. August 2011.
 13. Seaman, Andrew (6 January 2014). "HYPERLINK "http://ca.news.yahoo.com/sexting-common-linked-sex-among-high-risk-youth-123824395.html"Sexting common, linked to sex among high-risk youthHYPERLINK "http://ca.news.yahoo.com/sexting-common-linked-sex-among-high-risk-youth-123824395.html"". Reuters. Retrieved 6 January 2014.
 14. Teresa Edmond (2010–0221). "HYPERLINK "http://www.northjersey.com/news/education/84932002_Parents__students_get__the_4-1-1_on_sexting_.html"Ringwood community addresses sextingHYPERLINK "http://www.northjersey.com/news/education/84932002_Parents__students_get__the_4-1-1_on_sexting_.html"". NorthJersey.com. Retrieved 2010-05-30.
 • 38.Van Outsei; Ponnot Koen and Wolrave Michel: Cyber Psychology, Behavior, and Social Networking Dec 2014 (772-778)
 • 39.Young, K. S. Caught in the Net. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc. 1998.

Коментари