Публикация

ФАКТОРИ НА УЧИЛИЩНА И СЕМЕЙНА СРЕДА, И ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС ПРИ 7-ГОДИШНИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

Резюме към едноименната презентация за X конгрес по хранене, май - 2015 г. Автори: Дулева Веселка, Стефка Петрова, Лалка Рангелова


В рамките на Европейската инициатива на Световна здравна организация (СЗО) за наблюдение на затлъстяването при деца са проведени две национално представителни проучвания при деца от първи клас, 2008 г. и 2013 г., извършени по протокол, разработен от СЗО, изследвани са по 3500 ученици. Данните за семейна и училищната среда са събрани чрез анкетни карти. Теглото и ръста са измерени, оценката е извършена чрез референтните стандарти за растеж при деца СЗО, 2007.

Наблюдават се положителни промени в училищната среда: 

  • здравословното хранене е включено в програмата на 85,7% от училища през 2013 г. в сравнение с 67,4% през 2008 г.; 
  • в училищните бюфети значително е намаляло предлагането на: чипс и солени закуски; захарни изделия, безалкохолни напитки със захар; 
  • увеличила се е наличността на пресни плодове и мляко

Голяма част от децата прекарват в къщи повече от 2 часа на ден пред телевизора, през 2013 г. - 80,9% от децата, а през 2008 год. - 85,5%. Наблюдава се запазване на нивата на затлъстяване при момичетата от 12,2% на 11,8% и повишаване на относителния дял на затлъстяване при момчетата от 12,8% до 15,7%. Установените промени във факторите на училищната и семейна среда са основа за бъдещо подобряване на хранителния статус на децата в България.

In the frame of World Health Organization (WHO) Childhood Obesity Surveillance Initiative have been conducted two nationally representative surveys of children from 1-th grade, in 2008 and 2013, carried out under the protocol developed by WHO, 3500 pupils were studied. Data on family and school environment were collected by questionnaires. Weight and height were measured; evaluation is carried out by the WHO growth reference for children, 2007.

There are positive changes in the school environment: healthy foods is included in the curriculum of schools - 85.7% in 2013 compared to 67.4% in 2008; in school cafeterias significantly decreased supply of: chips and salty snacks; confectionery, soft drinks with sugar and increased the availability of fresh fruits and milk. At home, most children spend more than 2 hours a day watching TV in 2013 - 80.9% of children, and in 2008 - 85.5%. The prevalence of obesity in girls was in the same levels from 12.2% to 11.8% and the prevalence of obesity in boys increased from 12.8% to 15.7%.

The identified changes in the school and family environment are the basis for future improvement of the nutritional status of children in Bulgaria.

Автори: Веселка Дулева, Стефка Петрова, Лалка Рангелова

" }-->

Коментари