Публикация

Над 1 млрд. лв. за болнична помощ през 2008 г.


НЗОК е извършила здравноосигурителни плащания за над 1,705 млрд. лв. през 2008 г. Най-голям дял в тези разходи имат средствата за болнична помощ, които възлизат на над 1,006 млрд. лева, се казва в съобщение на касата.

От бюджета на касата са отделени средства  295,5 млн. за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни, за специализирана извънболнична помощ са изразходвани 140,3 млн. лв.

Разходите за дентална  помощ и за медико-диагностична дейност възлизат съответно на 77 млн. лв. и 53,5 млн. лв.

През 2008 г. приходите на НЗОК от здравноосигурителни вноски са с над 100 млн. лв.  повече от предварително планираните. 85 млн. лв. от тях са разпределени в края на годината за болнична, първична и извънболнична медицинска помощ. Остатъкът е отделен в резерва на НЗОК в БНБ.

Преизпълнението на събраните средства от здравни вноски се дължи на благоприятната икономическа ситуация през 2008 г.

През миналата година 97,6 % от бюджета на НЗОК е изразходван за здравноосигурителни плащания. Административните разходи възлизат на 2,2 % от бюджета на институцията, а останалите 0,2 % от бюджета са отделени за капиталови разходи – преимуществено за развитие на информационната система на НЗОК, която функционира пълноценно от началото на 2009 г.

Коментари