Публикация

Всички семейни лекари в МБАЛ "Лайф хоспитал" са с дългогодишен опит

Може да изберете или смените своето джипи до края на юни, формулярът се попълва от служители на практиката, услугата е безплатна.


Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни здравноосигурените лица могат да сменят джипито си.

За да го изберете в клиниката е необходимa лична карта и на място да се попълни специален талон-формуляр (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор на общо практикуващ лекар), който се дава на регистратурата. Нужна е и личната карта като записването е безплатно. За пациентите, които по една или друга причина са възпрепятствани да дойдат сами на място е достатъчно копие от личната им карта. Формулярът се попълва от служители на G.P. практиката Ц услугата е безплатна. Срокът на кампанията е до 30.06.2015г.

Всички семейни лекари при нас са с дългогодишен опит.

Предимствата за избора на "Лайф хоспитал" са местоположението на джипито в модерен медицински център и многопрофилно лечебно заведение с приемно отделение, което работи денонощно. Болницата работи и по договор с НЗОК, разполага и с водещи специалисти от Бургас, както и консултанти от страната.

"Лайф хоспитал" е оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура от най-висок клас, денонощно функционира и отделение по образна диагносика и клинична лаборатория. Предимство е и, че общопракикуващите лекари имат сключен партньорски договор по Здравна каса за предостявяне на медицинска грижа през почивните и празнични дни, както и в часовете от 20 до 8 ч.

Мотивираният и висококвалифициран екип успя да изгради много добър имидж сред многобройните пациенти от Бургас и региона, от страната, както и сред гостите от чужбина. Всички те денонощно се възползват от предлаганото качествено медицинско обслужване.

Болницата се утвърди като водеща в следните направления - хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврология, гастроентерология, анестезиология и интензиво лечение, физиотерапия с рехабилитация и педиатрия. Използването на новата модерна лапароскопска и ендоскопска апаратура, а също така и лечението с най-модерен лазер води до успешни безкръвни операции с бърз ефект и възстановяване на работоспособността на пациентите. Единственият в областта литотриптер и единствената съвременна барокамера допълват пъстротата от здравни услуги, които предлага "Лайф хоспитал".

Дейността на цялата болницата е подпомогната и от работата на водещи специалисти от страната, които извършват диагностика и лечение. Основно преимущество на лечебното заведение е, че на едно място функционират едновременно болница, медицински център и премно отделение. Освн това то разполага с прекрасни битови условия. Екипът на МБАЛ и МЦ "Лайф Хоспитал" продължава да спазва своята максима: "Пациентът и неговото здраве са най-важни в целия диагностично-лечебен процес". 

Коментари