Публикация

Къде във вашия град можете да дарите кръв

Даряването на кръв е благороден акт, който спасява живот. Вижте местата в България, където се провежда постоянно или кампанийно кръводаряване.


НЦТХ София 1202

ул."Бр. Миладинови" №112

02/9210 417, факс:02/9210 419

e-mail: ncth_bg@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник -петък: 8.00-12.00;13.00-18.30

събота и неделя: 9.00 - 15.30

Планиране на инициативи за кръводаряване 0897320730

------------------------------------------------------------------------------------------

ВМА – София 1606

бул. "Св. Георги Софийски" № 3

02/9226 000, 02/92255 06

факс:02/9225 512

e-mail: vma@vma.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник - петък: 8.30-16.00

неделя:8.30-16.00

Планиране на инициативи за кръводаряване:

02/9225 512

------------------------------------------------------------------------------------------------

София – област 1784

УМБАЛ "Св. Анна

София, ж.к. "Младост" 1, ул. "Димитър Моллов" № 1

02/975 90 00 факс:02/9759 012

e-mail: uno@sveta-anna.eu

Работно време с кръводарители:

Понеделник - петък: 8.00-13.00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Сливен 8800

ул."Христо Ботев"№ 1

044/662 623; 044/611 700

факс: 044/624 326

e-mail: sekretar@mbalsliven.org

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-14.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0887504064

------------------------------------------------------------------------------------------------

Хасково 6300

бул."Съединение"№49

038/624612 038/606712

факс: 038/606722

e-mail: oth_haskovo@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

038/606712

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Кърджали 6600

Бул."Беломорски"№53

0361/68333; 0361/68345

факс:0361/68295

e-mal: hospital_kj@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0361/68345; 0886370976

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Разград 7200

ул."Коста Петров"№ 2

084/62 43 21, в. 281

факс: 084/ 629765

e-mail: mbal@bogytec.com

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-12.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0084/62 43 21,в.281

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Велико Търново 5000

ул. "Ниш" № 1

062/626841,в.321(348) до 16.00 часа

факс: 064/640829

e-mail: OTH.VT@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-13.00

Планиране на инициативи за кръводаряване:

062/626841,в.321(348) до 16.00 часа; 

0888 548 291

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Търговище 7700

бул. "Сюрен" № 1

0601/68 888, в.849; 0601/ 68 523

факс: 0601/64 864

e-mail: mbal_trg@mail.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-13.00

Планиране на инициативи за кръводаряване:

0601/68 849

--------------------------------------------------------------------------------------------------

РЦТХ Варна 9000

бул."Цар Освободител"100

052/681810; 052/681811

факс:052/68 18 09

e-mail: rcth_varna@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-17.30 часа

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0879533521

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Кюстендил 2500

пл. "17 януари"№ 1

078/550261/в.319, 390

факс:078/55 02 31

e-mail: mbal_kn@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-18.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 0896 68 11 99

Забележка:

Екип на ОТХ Кюстендил работи всеки делничен ден в гр. Дупница,

МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД 8.00 до 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Благоевград 2700

ул. "Славянска" № 60

073/8292 358, 073/8292 399

факс:073/8292 399

e-mail: mbal_bl@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-13.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0878 858 401, 0878 828 401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бургас 8000

бул."Ст. Стамболов"№73

056/810 547; 056/810 592

факс: 06/81092

e-mail: dirmbal@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-неделя: 7.30-18.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

056/894866; 056/810565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смолян 4700

бул."България"№2

0301/62666, в.220 0301/92600

факс:0301/ 62549

e-mal: orb-sm@mbox.digsys.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-15.00

Планиране на инициативи за кръводаряване:

0889513200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЦТХ Пловдив 4003

бул."България"№ 234Б

032/904 401; 032/904 402

факс:032/904 400

e-mail: rcth_pl@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-19.00

събота и неделя: 9.00-15.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

032/904402; 032/904407

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ловеч 5500

ул."Д-р Съйко Съев"№27

068/603381

факс: 068/603371

e-mail: mbal_lovech@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-16.00

събота и неделя: 9.00-16.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

068667318; 0888279638; 0878416156

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЦТХ Плевен 5800

бул. "Русе" № 36

064/898848; 064/898850

факс: 064/898851

e-mal: rcthpleven@gmail.com

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-19.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

064/898835; 064/898842

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Силистра 7500

ул."П.Мутафчиев"№80

086/81 84 20, факс:086/81 84 49

e-mail: mbalss@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-13.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0898 764 665

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перник 2300

ул. "Брезник" № 2

076/688 210, в. 321

факс:076/60 13 60

e-mal: mbal.pk@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-14.00 часа

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

076/687321

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Видин 3700

ул. "Цар Симеон Велики" № 119

094/60 21 31,в. 375

094/60 66 15,в. 378

факс:094/6026 377, 094/60 06 92

e-mail: OTH_Vidin@abv.bg

Работно време с кръводарители: 

понеделник-петък: 7.30-19.30

събота и неделя: 7.30-15.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ямбол 8600

ул. "П. Хитов" № 30

046/66 15 30; 046/68 22 64

факс:046/66 15 41

e-mail: mbal_zop@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00 - 13.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0878951309; 0878951299

---------------------------------------------------------------------------------------------

РЦТХ Стара Загора 6000

ул."Ген.Столетов" №2

042/611 415; 042/611 444

факс: 042/600 916

e-mail: rcth_st_zagora@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-14.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0878840163

Забележка:

Екип на РЦТХ Стара Загора работи всяка сряда

в гр. Казанлък, МБАЛ „Д-р Хр.Стамболийски" 

от 8.30 до 12.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Пазарджик 4400

ул."Болнична"№15

034/408708, 034/408709

факс: 034/408766

e-mail: mbalpz@gmail.com

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.00 часа

Планиране на инициативи за кръводаряване 

само в отделението: 0882805617

v.stoevaothpz@abv.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------

Русе 7000

ул."Независимост"№ 2

082/887 236, 082/887228

факс: 082/ 887228

e-mail: mbalruse@mail.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-12.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

082/887228

------------------------------------------------------------------------------------------------

Габрово 5300

ул."Д-р Илиев–Детския" № 1

066/800243; 066/800253

факс: 066/ 804424; 066/808911,в.225(226)

e-mail: mbalgab@gmail.com

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-19.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0885378 338

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Шумен 9700

ул. "Васил Априлов" № 63

054/800924, факс:054/800751

e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0898560500

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Добрич 9300

ул."Панайот Хитов"№24

058/600690; факс:058/60 04 14

e-mail: oth_dobrich1952@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.00

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0884540994; 0884540988

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Лом 3600

ул."Т. Каблешков" № 2

0971/60051, в. 270 0971/60061

факс:0971/60065

e-mail: mbal_lom@yahoo.co.uk

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 8.00-15.30

Планиране на инициативи за кръводаряване:

0971/60051, в. 270

Забележка:

Екип на ОТХ Лом работи всяка сряда в гр. Монтана,

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" 9.30 - 13.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Враца 3000

бул."2 юни" №66

0884 999532

092/66 51 10, факс:092/62 61 40

e-mail: mbal_vratza@abv.bg

Работно време с кръводарители:

понеделник-петък: 7.30-13.30

събота: 7.30-15.30

Планиране на инициативи за кръводаряване: 

0888 989 843

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Коментари