Публикация

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЛПРОТЕКТИН В МДЛ ЛИНА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЛПРОТЕКТИН В МДЛ ЛИНА


Болестите на ‘новото време’ са тези, за които причините се търсят в начина на живот, стреса, нерационалното хранене, приема на медикаменти, тютюнопушенето, психо – емоционалния фактор. Често в лечението се изисква контрол на всички тези нива, което е трудно и често се стига до промени в качеството на живот.

Около 2 милиона души в Европа страдат от възпалителни заболявания на червата(IBD). Болестта на Крон и улцерозният колит са нелечими, тежки хронични заболявания на стомашно-чревния тракт. Симптомите са стряскащи, смущаващи и дори предизвикват инвалидизиране. При проявата си те често наподобяват усложнения от функционален произход, което затруднява диагностицирането. Симптомите са индивидуални, най – често болки и подуване на корема след хранене, умора, отпадналост, спазми, метеоризъм и гадене, слузести или с примеси на кръв изпражнения. В последствие се стига до невъзможност за справяне с ежедневните занимания. Синдромът на раздразненото дебело черво (IBS – Irritable Bowel Syndrome) е често бъркан с Болестта на Крон и улцерозния колит, но при него не е налично възпалението, типично за другите две заболявания.
Този биомаркер намира най-голямо приложение при изследване на чревното възпаление, за откриването на което обичайните методи са най-често инвазивни. Настоящото проучване изследва ролята на фекален калпротектин като неинвазивен маркер за мониториране на терапията и за оценка на чревното възпаление при пациенти с болест на Крон.
Тестът за количествено определяне на Калпротектин е бърз, чувствителен, неинвазивен метод в помощ на пациентите, нуждаещи се от колоноскопия за потвърждаване на IBD, при който се използва високоспецифично моноклонално антитяло за пълно количествено определяне нивото на калпротектин. Това е най-добрият маркер за разграничаване между възпалителни (IBD) и невъзпалителни (IBS) чревни заболявания. Пациенти, страдащи от IBS нямат увеличени стойности на калпротекин . Фекалните му концентрации са значително повишени при пациенти с IBD и корелират добре с ендоскопската и хистологична оценка на активността на заболяването.
Фекалния калпротектин е неинвазивен, лесен за изследване и надежден биомаркер за оценка на възпалителната активност при болни с болест на Крон и мониториране на провежданата терапия. С особено ценно клинично приложение е възможността, нормалните или близки до нормалните стойности при пациенти в ремисия, да служат за документиране на мукозното оздравяване.

" }-->

Коментари