Публикация

Дни на спешната хирургия във Велинград


На 28 и 29 май във Велинград ще се проведе Деветата национална конференция, посветена на спешната хирургия.

Тазгодишният форум е посветен на острата чревна непроходимост, уточняват от  „Пирогов”.

По време на шесте научни заседания ще бъдат дискутирани проблеми като патофизиологичните нарушения и интензивното лечение на илеус (непроходимост на червата), колоректалният карцином, заболяванията на червата в детската възраст и др.


Форумът ще се проведе под председателството на проф. Д. Дамянов, проф. Р. Гайдарски и доц. Д. Раденовски.

Коментари