Публикация

ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА Е ВЪЗМОЖНА, САМО АКО ИМА ДИАЛОГ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И СЪСЛОВИЕТО

На 26 май т.г. се проведе среща между ръководството на НЗОК, националните консултанти по кардиология, инвазивна кардиология и детска кардиология


На 26 май т.г. се проведе среща между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), националните консултанти по кардиология, инвазивна кардиология и детска кардиология – доц. д-р Божидар Финков, доц. д-р Иво Петров, доц. д-р Анна Кънева, председателите на дружествата по кардиология и инвазивна кардиология – доц. д-р Васил Велчев, доц. д-р Диана Трендафилова, както и експерти от институцията.

На срещата от страна на НЗОК бе представен сравнителен анализ на болничната дейност по кардиология, заплащана от НЗОК, за периода 2013 г. – 2014 г. и първо тримесечие на 2015 г. Анализът е изготвен от експертите в дирекция „Болнична медицинска помощ“ в Централното управление на НЗОК. Представени бяха и резултатите от извършените проверки на дейността по кардиология, видът и разходите за медицински изделия, прилагани в инвазивната кардиология. Участниците в срещата обсъдиха възможностите за оптимизиране на дейността и подобряване на нейната ефективност.

През последните години се забелязва тенденция на непрекъснато нарастване на разходите за клинични пътеки от пакет „Кардиология“, което изисква оптимизиране на диагностично-лечебните алгоритми на КП, с цел недопускане на необосновани хоспитализации и подобряване на качеството на медицинската помощ, предоставяна на пациентите.

Набелязани бяха конкретни мерки и стъпки, които ще доведат до подобряване на кардиологичната помощ, като: промяна на заложените изисквания в диагностично-лечебния алгоритъм и комплексност на медицинската помощ, по-пълно обхващане и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови заболявания в системата на извънболничната медицинска помощ - в рамките на диспансерното наблюдение, както и възможностите за изнасяне на дейности от диагностично-лечебния алгоритъм на КП в системата на извънболничната медицинска помощ.

Бяха разгледани и набелязани конкретни действия за участие на съсловието в контрола на дейността по кардиология. Двете страни се съгласиха, че всички представени предложения могат да се реализират и да имат успех, само при наличие на консенсус и при водене на непрекъснат диалог между НЗОК и лекарското съсловие.

Коментари