Публикация

Прегледът на PRAC потвърждава слабо увеличаване на сърдечно-съдовия риск при дневни дози от и над 2 400 mg

.


Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) завърши прегледа, потвърждаващ слабо увеличение на риска от сърдечно-съдови проблеми като инфаркт и инсулт при пациенти, приемащи високи дози ибупрофен (равни и превишаващи 2500 mg дневно). Прегледът показа, че рискът от високи дози ибупрофен е подобен на риска, наблюдаван при селективните инхибитори на циклооксигеназа 2 (коксиби) и диклофенак.

Не е наблюдаван увеличен сърдечно-съдов риск при ибупрофен в дози до 1 200 mg дневно, която е най-високата дневна доза за перорални лекарства, съдържащи ибупрофен, отпускани без рецепта.

PRAC направи заключението, че ползите от ибупрофен надвишават рисковете, но препоръча осъвременяване на препоръките за употреба на висока доза ибупрофен за свеждане до минимум на сърдечно-съдовия риск. Високите дози ибупрофен (2400 mg и повече) трябва да се избягват при пациенти със съществуващи сериозни сърдечно-съдови заболявания като сърдечна недостатъчност, заболявания на сърцето и съдовете или такива, които са прекарали инфаркт или инсулт.

Коментари