Публикация

Какво включва задължителният профилактичен преглед?


От началото на 2009 г. са въведени промени в задължителните профилактични прегледи.

Д-р Галя Йорданова, ръководител на дирекция в Националната здравноосигурителна каса, разяснява новостите и ползите за пациентите от тях :


Към досега съществуващия профилактичен преглед бяха добавени и нови изследвания и възможността личните лекари да назначават високоспециализирани изследвания с цел по-точното диагностициране, когато има заболяване.
В интерес на собственото здраве е всеки да посети своя личен лекар и да получи оценка за здравния си статус. След това всеки трябва да помисли за своя начин на живот, свързан с храненето, физическата активност – изобщо с всекидневната му дейност.


На горещия телефон 0800 14 800 експертите на здравната каса отговарят пряко на въпроси на граждани.

Може всеки да зададе своя въпрос и писмено - било към националната, било към районните каси. Освен че пациентът получава отговор какви са неговите права и задължения, се извършва проверка по конкретните случаи с изпълнение на медицинска помощ – и на първична, и на специализирана, и на лабораториите.

Освен издадените вече брошури по майчино, по детско здравеопазване, в най-скоро време предстои излизането на брошурка за това какви са правата на всеки здравноосигурен и новите моменти по провеждане на профилактичния преглед.

Профилактичният преглед включва измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на остротата на зрението, психичния статус, при жените задължително мануално изследване на млечна жлеза.


Личният лекар задължително назначава изследване на холестерол и триглицериди, с оглед формирането и на рискови групи при сърдечно-съдови заболявания, изследване на кръвна захар на гладно.


Анкетната карта
е много важен нов момент от профилактичния преглед. Задължително се отбелязва възрастта, ръстът, обиколката на талията, теглото, артериалното налягане и резултатите от проведените изследвания.

В анкетната карта се попълват и данните от личната и фамилната анамнеза на лицето. Това дали има вредни навици като алкохол, тютюнопушене.
Друг важен момент е отбелязване на фамилната обремененост за злокачествени новообразувания, за захарен диабет или ако във фамилията има първостепенни родственици, страдащи в ранна възраст от сърдечно-съдови заболявания.


Така вече личният лекар може да направи оценка на състоянието на здравноосигуреното лице и прегледът не приключва дотук.

С оглед профилактиката на социалнозначими заболявания се формират тази година три рискови групи. Те се отбелязват в медицинския софтуер, не се разпечатват, остават в електронното досие.

При една част от пациентите може да се окаже, че са здрави хора, които трябва да спазват определен начин на живот – да спрат цигарите, да спрат алкохола, ако той е над допустимото , да имат определени навици по посока на физическа активност, хранене.

Друга част от хората могат да попаднат в тези три рискови групи или при профилактичния преглед да се окаже, че се отнася за заболяване, за което е необходимо диспансерно наблюдение.

Коментари