Публикация

Израелският посланик посети МУ-Плевен, за да установят партньорство

Н. Пр. Шаул Камиса Раз изрази готовност за оказване на подкрепа и съдействие за провеждане на академичен обмен с водещи израелски университети и болници.


Посланикът та Израел, Н. Пр. Шаул Камиса Раз и г-н Орлин Мандов, Почетен консул на Израел, посетиха Медицински университет – Плевен с цел установяване на партньорство в сферата на образованието и науката
Те са се запознали с ръководството, с материалната база на висшето училище, както и с възможностите за партньорство и сътрудничество в областта на обучението и научноизследователската дейност. Ректорът на висшето училище проф. д-р Славчо Томов и заместник-ректорите доц. Здравка Радионова – по качество и акредитация, доц. Савелина Поповска – по европейска интеграция и международно сътрудничество, заедно с проф. Мария Средкова, ръководител на Център по научноизследователска дейност и доц. Силвия Янкуловска, декан на Факултет „Обществено здраве” проведоха среща-разговор с официалните гости, за да ги запознаят с основните направления на дейност на медицинския университет в Плевен, с нарастващия брой чуждестранни студенти и бъдещите проекти в обучението и науката. От своя страна, израелският посланик Н. Пр. Шаул Камиса Раз изрази готовност за оказване на подкрепа и съдействие за провеждане на академичен обмен с водещи израелски университети и болници. Той предложи гост-лектори от Израел – специалисти в областта на онкологията, ортопедията и спешната медицина – да изнасят лекционни курсове за студентите на МУ-Плевен. Той даде добър пример за такава практика във Варна, където за втора поредна година от израелски лектори се провежда курс по антитероризъм, сигурност и спешна медицина, който се приема с голям интерес от страна на студенти, медицински специалисти, преподаватели и граждани. Посланикът предложи от новата учебна година курсове от този род да стартират и за академичната общност на Медицински университет – Плевен. В края на краткото си неофициално посещение Н. Пр. Шаул Камиса Раз, Посланик на Израел в България, и г-н Орлин Мандов, Почетен консул на Израел, с голям интерес разгледаха и се запознаха с възможностите за развитие на телемедицината на Ендоскопския център с експериментална операционна зала.

Коментари