Публикация

Съвременни методи за лечение на никотинизма

За специалиста е важно при срещата с пушача да се ориентира за степента на неговата мотивация, степента на неговата зависимост и да определи към кой тип пушачи принадлежи пациентът


Никотинизмът е вид наркотична (химична) зависимост с проява на психическо и поведенческо разстройство, свързано с употребата на тютюн. Целта на лечението на никотинизма е да се преодолеят както никотиновата, така и психическата зависимост чрез прекъсване автоматизма на пушене и патологичния условен рефлекс.

Изследванията показват, че при обсъждане на проблема тютюнопушене със специалист и предлагане на индивидуален план, при 20-30% от случаите на злоупотреба с цигари, количеството им се намалява значително. Редовните контролни срещи, при които пушачът се консултира, ясно подобряват резултатите и са по-важни от кратковременната фармакотерапия. Ключовата фраза “съветът“ е ефективен, получи международна и многократна подкрепа. От дългогодишния ми опит в работата с пушачите съм се убедила, че те наистина имат нужда някой да ги контролира и насърчава в отказа от тютюнопушене. За специалиста обаче е важно при срещата с пушача да се ориентира за степента на неговата мотивация (тест на Шнайдер), степента на неговата зависимост( тест на Фагерщрьом) и да определи към кой тип пушачи принадлежи пациентът (хармонични, дисхармонични или пикови, равномерни или смесени), след което се определя кои методи ще приложи в лечението.

Никотин-заместителната терапия е описана за първи път от Ферно и сътр. и е свързана с приложението на чист никотин, с който се задоволява “глада” на пушачите, като ги предпази от другите опасни за здравето съставки на тютюневия дим. Тези продукти заместват ефектите на никотина спрямо никотиновия ацетилхолинов рецептор и също така ефектите върху МАО-системата. Активният пушач, пушещ по 20 цигари дневно, усвоява между 20-40 мг никотин дневно и има плазмена концентрация 23-35 нг/мл. Никотиновите заместители често не достигат тези концентрации и затова са разработени различни форми за употреба. Умерените пушачи трябва да използват никотинови заместители, които доставят непрекъснато никотин, като никотинови лепенки. Пиковите пушачи, които пушат много цигари за кратко време изискват високи количества никотиново заместване за кратко време (никотинови дъвки). Понастоящем в световната практика се използват пет типа никотин-заместващи медикаменти: дъвка, пластири, назален спрей, инхалатор и сублингвални таблети. Не всички от тях са лицензирани във всички страни.

В моята практика аз използвам българския препарат Табекс, който е оригинален български препарат от растителен произход. Разработен на базата на алкалоида цитизин, съдържащ се в растението Cytisus laburnum L(златен дъжд), разпространено в южните части на Централна Европа и Италия. Цитизинът представлява частичен агонист с висок афинитет към алфа 4 бета 2 никотиновите ацетилхолинови рецептори.Прилагам Табекс при пушачи, мотивирани да откажат цигарите след като са преустановили тютюнопушенто и приемат таблетките в препоръчаната от мен доза. Моите впечатления са, че една част от пушачите не изпитват необходимост от поддържащо лечение и го преустановяват преди 3-ия месец.

Други медикаменти, несъдържащи никотин за лечение на никотинизма са от групата на антидепресантите и варениклин. Bupropion е антидепресант, селективен инхибитор на обратната резорбция на катехоламините (норадреналин и допамин) в невроните. Повлиява слабо обратното навлизане на индоламин (серотонин) и не инхибира ензима моноаминоооксидаза (МАО). Нортриптилин също подобрява депресивните симптоми и при двата типа никотиново зависими, тези, които показват депресивна коморбидност и тези, които нямат депресивна симптоматика

Варениклин е частичен никотинов рецепторен агонист (алфа4бета2). Тази селективност предполага, че някои пушачи ще отговорят по-добре на такова никотиново заместване от пушачи, при които играят роля различни подтипове рецептори и поради това се възползват по-малко от заместители.

В последните години широко разпространение при лечението на никотинизма придобиват методите на иглотерапията основата, в основата на която лежи рефлекторното въздействие чрез акупунктурните точки върху различни отдели на централната нервна система. Механизмът на действие на акупунктурата е отворено за изследвания поле. Достъпните съвременни изследвания в Китай върху ефектите и приложенията на иглотерапията не са добре представени, съгласно съвременните научни критерии на Запад. Взаимоотношението между акупунктурната аналгезия и ендорфинната система предизвиква голям интерес в областта на научните изследвания върху акупунктурата. По-късно връзката на акупунктурата и ендорфините беше подкрепена чрез експериментиране с миши линии с липса на опиатни рецептори. За разлика от нормалните мишки, тези не развиват аналгезия след приложение на акупунктура. Въпреки че невротрансмитерът ендорфин е най-добре известен със своята роля в аналгезията, според последните изследвания се посочва, че може да бъде частично отговорен за лечение на симптомите на абстиненция. В редица проучвания се доказва, че акупунктурата е клинично ефективен метод за лечение на зависимостта към наркотични вещества, в частност и никотин. Данните показват, че акупунктурата пряко засяга системата за възнаграждение, чрез увеличаване на количеството на серотонин в хипоталамуса, с особена ефективност на електроакупунктурата. Когато акупунктурната стимулация се прилага в правилните точки, нервните импулси в задните рога на гръбначния мозък се предават до средния мозък, хипоталамуса, което води до стимулиране на отделянето на допамин от нуклеус акумбенс и амигдалата.

В моята практика за лечение на никотинизма използвам както самостоятелно акупунктурата, така и комбинирано лечение с акупунктура и Табекс. Резултатите от лечението винаги са успешни само при тези пушачи, които са силно мотивирани да преустановят тютюнопушенето и използват помощта ми, за да преодолеят по-леко кризата.

" }-->
Акушерство и гинекология Алтернативна медицина Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Тютюнопушене Акупунктура Тютюнопушене иглотерапия цигари Д-р София Ангелова пушачи никотинова зависимост никотин-заместителна терапия никотинизъм

Коментари