Навършват се 10 години от създаването на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ "Света Марина" - Варна
Клиника по Кардиохирургия
Клиника по Кардиохирургия
Лечебно заведение
Навършват се 10 години от създаването на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ "Света Марина" - Варна

Навършват се 10 години от създаването на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ "Света Марина" - Варна

доц. Панайотов в интервю за КредоУеб споделя опита на клиниката за тези 10 години, през които са направени повече от 5000 сърдечни операции

доц. Панайотов говори и за рисковете при сърдечно-съдовите операции.

Мнения