Публикация

Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно участие

26-28 юни 2015 г., Новотел Пловдив, град Пловдив


Основната тема на събитието е приложението на новите неинвазивни методики за оценка на пациентите със сърдечно- съдови заболявания, ехокардиография, ядрено магнитен резонанс, компютърно-аксиална томография, приложение на нуклеарната медицина в кардиологията.

Още информация на срещата

Коментари