Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно участие
Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм)
Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм)
Лекарства с рецепта
Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно участие

Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно участие

26-28 юни 2015 г., Новотел Пловдив, град Пловдив

Основната тема на събитието е приложението на новите неинвазивни методики за оценка на пациентите със сърдечно- съдови заболявания, ехокардиография, ядрено магнитен резонанс, компютърно-аксиална томография, приложение на нуклеарната медицина в кардиологията.

Още информация на срещата

Мнения