Жени, които хъркат по време на бременността, са с по-висок риск от артериална хипертония
Laprilen (Лаприлен)
Laprilen (Лаприлен)
Лекарства с рецепта
Жени, които хъркат по време на бременността, са с по-висок риск от артериална хипертония

Жени, които хъркат по време на бременността, са с по-висок риск от артериална хипертония

Такива бременни имат многократно по-висок риск също и за гестационна хипертония и прееклампсия

Според д-р Л. Обраян от Sleep Disorders Center в Мичиган САЩ, жени хъркащи по време на своята бременност, имат многократно по-висок риск от възникване на гестационна хипертония и прееклампсия, които водят до преждевременно раждане, раждане на недоносени бебета и голям брой деца, нуждаещи се от кувьози и допълнителни медицински грижи. В България честотата на децата с хипотрофия е около 1-2%. 

Учените препоръчват при поява на хъркане при бременни жени да се използва специално устройство осигуряващо непрекъснато положително налягане на дихателните пътища, позволяващо да се поддържат проходими открити дихателните пътища.

Реклама

Мнения