Публикация

Представяне на Гинкофол на XIV национален конгрес по неврология

.Това е единственият продукт на българския пазар със съдържание на гинколова киселина под 1 ppm, което означава, че няма никакъв риск от алергични реакции


.Гинкофол дава отлични резултати при световъртеж и шум в ушите

" }-->

Коментари