Публикация

В риск ли съм от захарен диабет тип 2 - ТЕСТ

Ако отговаряте на тези условия, свържете се с екипа от програмата за превенция в Клиниката по ендокринология, ръководена от проф. Здравко Каменов, на 02/ 9230 951, 02/ 9230 259, моб.: 0879 878 05. Ще бъдете изследвани, обучени и проследени безплатно за срок от 2 г.


FINDRISC

1. Възраст
□ Под 45 год. (0 точки)
□ 45 - 54 год. (2 точки)
□ 55 – 64 год. (3 точки)
□ Над 64 год. (4 точки)

2. Индекс на телесна маса (изчислява се като се раздели теглото на ръста в метри, повдигнат на квадрат)
□ Под 25 (0 точки)
□ 25-30 (1 точки)
□ Над 30 (3 точки)

3. Обиколка на талията (измерва се в изправено положение на нивото на пъпа):

МЪЖЕ
□ Под 94 см (4 точки)
□ 94-102 см (0 точки)
□ Над 102 см (3 точки)

ЖЕНИ
□ Над 88 см (4 точки)
□ Под 80 см (0 точки)
□ 80-88 см (3 точки)

4. Физическа активност на работното място и/или по време на почивка (включително нормалната дневна активност) поне 30 минути почти ежедневно:
□ Да (0 точки)
□ Не (2 точки)

5. Колко често консумирате зеленчуци, плодове или горски плодове?
□ Всеки ден (0 точки)
□ Не всеки ден (1 точки)

6. Вземали ли сте някога продължително медикаменти за намаляване на кръвното налягане?
□ Не (0 точки)
□ Да (2 точки)

7. Установявани ли са Ви някога повишени нива на кръвната захар (по време на контролен преглед, по време на заболяване или бременност)?
□ Не (0 точки)
□ Да (5 точки)

8. Има ли сред най-близките в семейството Ви или други роднини такива с поставена диагноза диабет (тип 1 или тип 2)?
□ Не (0 точки)
□ Да: дядо (баба), леля, чичо или първи братовчед (но не родител, брат, сестра или собствено дете) (3 точки)
□ Да: родител, брат, сестра или собствено дете (5 точки)

След като попълните въпросника, изчислете сбора от точките.
Рискът за заболяване от диабет тип 2 през следващите 10 години е:

под 7 точки Нисък: 1 от 100 ще заболее
7-11 точки Леко повишен: 1 от 25 ще заболее
12-14 точки Умерен: 1 от 6 ще заболее
15-20 точки Висок: 1 от 3 ще заболее
над 20 точки Много висок: 1 от 2 ще заболее

Ако сборът Ви е равен или над 15 е препоръчително да направите изследвания, назначени от специалист-ендокринолог. За наличие на предиабет говорят следните стойности:

нарушена гликемия на гладно (6.1-6.9 ммол/л) и/или
нарушен въглехидратен толеранс (стойност на втория час от обременяването с глюкоза = 7,8-11,0 ммол/л), или
гликиран хемоглобин = 5.7 – 6.4%.

Ако отговаряте на тези условия, свържете се с екипа от програмата за превенция в Клиниката по ендокринология на 02/ 9230 951, 02/ 9230 259, моб.: 0879 878 05. Ще бъдете изследвани, обучени и проследени безплатно за срок от 2 г.

Коментари

7-11 точки Леко повишен: 1 от 25 ще заболее

Елеана Симова
1 юни 2015 10:28

Направих си теста и получих - под 7 точки Нисък: 1 от 100 ще заболее

Сигурна съм, че отзи тест ще помогне на доста хора, тъй като рискът от захарна болест определено се подценява и няма достатъчно просветителска работа в тази насока. Препоръчвам на всеки над 50 г. да се тества дори без никакви оплаквания.