Клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно фебрилно състояние

Клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно фебрилно състояние

сп. Детски и инфекциозни болести, 2015, бр. 1, стр. 40-55

Баймакова М. Клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно фебрилно състояние. – Детски и инфекциозни болести, 2015, № 1, 40-55.

Пълният текст на статията е в прикачения файл.

Прикачени файлове

22_Baymakova.pdf
Реклама

Мнения