Публикация

Експресен тест на хигиената в операционните въвежда МБАЛ Бургас

Експресен тест на хигиената в операционните въвежда МБАЛ Бургас. Внедрена е система, която за 15 секунди отчита нивото на замърсяване на повърхности и ръце. Тя ще бъде използвана за внезапни проверки в Операционния блок, който е едно от най-рисковите отделения в болницата.


Експресен тест на хигиената в операционните въвежда МБАЛ Бургас. Внедрена е система, която за 15 секунди отчита нивото на замърсяване на повърхности и ръце. Тя ще бъде използвана за внезапни проверки в Операционния блок, който е едно от най-рисковите отделения в болницата.

С уреда за моментна проверка на дезинфекцията се работи изключително лесно. С тампон се взима проба от съответната повърхност и се поставя в епруветка с реактивна течност. Резултатът се отчита електронно за 15 секунди. Екранът реагира със светофарна сигнализация. Зелено – чисто, жълто – граничен резултат, червено – замърсена повърхност.

За анализа се използва химическа реакция, която открива специална молекула (АТФ), отговорна за наличие на биологичен материал върху повърхности или ръце. Присъствието на молекулата показва, че повърхността не е била почистена добре и може да поддържа и подпомага биологичния растеж. Остатъците й могат да съдържат както бактерии, така и потенциални алергени.

Експресният тест се използва основно за контрол на хигиената – за изненадващи или контролни проверки на почистването и дезинфекцията. Изработват се няколко вида точки – високорискови, среднорискови и нискорискови. Високорисковите се проверяват няколко пъти в седмицата, обясни Марияна Ангелова. „Само за 10 минути мога да проверя всички операционни зали. Ако индикацията е жълта или червена, повърхността задължително се дезинфекцира повторно“, добави тя. Тази проверка в пъти снижава риска от вътреболнични инфекции, гарантира безопасност на пациентите и драстично подобрява чистотата.

Системата е въведена пилотно в сливенската болница. На първата седмица експресният тест показва, че само 9% от повърхностите са стерилни. За шест седмици нивото на почистване се увеличава многократно и индикацията вече е зелена при 51% от повърхностите. Резултатите от този пилотен проект мотивират началника на Операционния блок д-р Светлозар Георгиев и старшата сестра да поискат системата и за Бургаската болница.

Коментари