Публикация

Намаляването на цените на клиничните пътеки ще има тежки последици за здравеопазването и социалната система

Дружество на кардиолозите в България следи с тревога тиражираното в общественото пространство намерение на Националната здравноосигурителна каса за драстично намаляване на цените на клиничните пътеки


Дружество на кардиолозите в България следи с тревога тиражираното в общественото пространство намерение на Националната здравноосигурителна каса за драстично намаляване на цените на клиничните пътеки.

Като организация с дългогодишни общественополезни традиции, в това число квалификацията и обучението на кадри и популяризирането на здравословния начин на живот и начините за превенция на сърдечни болести сред обществото, Дружество на кардиолозите в България не може да стои безучастно към поредния опит за удар върху българското здравеопазване, социална система и конституционни права на гражданите. Длъжни сме да алармираме отговорните фактори и обществото за вероятните последици от реализирането на тези намерения.

Драстичното намаляване на цените на клиничните пътеки за сърдечни болести ще доведе до тежки и необратими последици – задлъжнялост на болниците, забавяне на процесите по лечение и в крайна сметка невъзможност да се прилагат и използват най-модерните методи, апаратура и съвременни медикаменти при лечението на сърдечно-съдови болести (остър инфаркт на миокарда, хипертонични болести и мозъчно-съдови болести). Именно въвеждането и използването насъвременни методи, апаратура и медикаменти позволиха през 2014 г. за пръв път през последните 5 години да бъде отбелязан спад в смъртността от сърдечни болести.

Бихме искали да припомним, че сърдечно-съдовите заболявания продължават да са най-честият убиец в световен мащаб, като в България средно между 60 и 70% от общата смъртност се дължи на сърдечно-съдови заболявания. Всяка година близо 6000 българи умират от остър инфаркт на миокарда.

Навременната и качествена медицинска намеса може да предотврати фаталния изход или тежките физически последици за засегнатите. Съвременните методи и медикаменти позволяват възстановяване на пациентите в рамките на 2 до 3 седмици и тяхното връщане към пълноценния живот, в това число към трудовото си ежедневие.

При ненавременно лечение или лечение, което не използва съвременните медицински достижения, сърдечните заболявания са причина за инвалидизиране на пациентите, най-често в трудоспособната възраст между 30 и 60 години. Това от своя страна води до допълнителна тежест върху социалната система.

Дружество на кардиолозите в България изразява несъгласието си с предвижданото намаляване на цените на клиничните пътеки. Според нас, предвижданата промяна е опит за подмяна на необходимата реформа в здравната система. Настояваме за вземане на адекватно решение и изразяваме готовност да сътрудничим за провеждането на всяка реформа, която е в полза на българските граждани, а не в техен ущърб.

Доц. д-р Васил Велчев,

Председател на ДКБ

" }-->

Коментари