Публикация

България е на второ място в Европа по брой на пушачите


България е на второ място в Европа по брой на пушачите.

Според национално представително изследване през 2007 г., у нас редовно пушещите мъже са били 46,6 на сто, а жените 32,7% (дял, по-висок в сравнение с миналите години).

За поредна година Световната здравна организация обявява 31 май за ден без  тютюнев дим.

Тази година темата е: „Здравните предупреждения върху опаковките на тютюневите изделия”.

Световният ден у нас ще бъде отбелязан с видеодемонстрации, състезания, анкетни проучвания и др., организирани от регионалните инспекции за контрол и опазване на общественото здраве.  

 
" }-->

Коментари