Публикация

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ “С“, “В“ И МИКСТ-ФОРМИ КАТО КО-ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХИВ/СПИН

Презентацията представя проучване на клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, проведено от екип - проф. Мариана Стойчева, доц. Авдрей Петров, д-р Ваня Георгиева.


Проучването включва 86 пациенти HIV/AIDS, мониторирани в Клиника по инфекциозни болести и паразитология, УМБАЛ „Св. Георги”, при които е установена ко-инфекция с хепатотропни вируси. В него е направен анализ на корелационните връзки между степента на имуносупресия и степента на чернодробното увреждане.

Ко-инфекциите с хепатитни вируси /HBV и HCV/ се срещат в над 50% от HIV позитивните пациенти и допринасят за морбилитета, честите хоспитализации и морталитета при тези болни.

Прикачени файлове

ВХ.pptx

Коментари