Публикация

"Лайф Хоспитал" най-предпочитаното здравно заведение от чуждестранни туристите

Чужденци и посланици се доверяват на бургаската болница


Бургаската "Лайф Хоспитал" се оказа най-предпочитаното здравно заведение от чужди летовници. За 8години клиниката се наложи като лидер сред туристите от Европейския съюз, Русия, Украйна и на нея се доверяватчужди тур-оператори, застрахователи иредица посолства. Над 10 000 чуждестранни граждани за този осем годишен период са били хоспитализирани и лекувани в Лайф Хоспитал. Няма друга болница в страната с по-голям брой хоспитализирани небългарски граждани. Това се дължи на няколко фактора: На първо място на огромният (над 25-годишен) опит на създателите на болницата в работата с чуждестранни туристи. На второ място на прилагането на добрите “европейски” практики от страна на персонала на болницата към чужденците- те споделят, че не намират разлика между условията и лечението в Лайф Хоспитал и здравните заведения в техните европейски държави. Между впрочем подхода към българските пациенти е същият. И на не последно място – съвременното оборудване на болницата по най-високи стандарти, за което ръководството на лечебното заведение не пести средства.

През май тази година над 50 чуждестранни туристи са потърсили помощ в Лайф Хоспитал. Няколко туристи вече са били спасени в болницата след усложнения на здравословното им състояние.

Германец, почиващ в Слънчев Бряг, е бил приет по спешност със спукан далак. Пациентът постъпил в болница с голям абдоминален кръвоизлив и опасност за живота, което наложило да му се направи лапароскопска операцияот д-р Бюрджан Йозтюрк, хирург в "Лайф Хоспитал"и републиканския консултант д-р Карашмалъков. Седем дни след успешнатахирургична намеса пациентът бил изписан напълно възстановен.

Англичанин и германка от Слънчев бряг и Несебър също са били приети по спешност в тежко състояние с тройно счупване (трималеоларна фрактура) на крайник. Двамата били оперирани успешно отортопедите д-р Колев и д-р Андреева.

От тази година здравното заведение разполагас нова апаратура в областта на хирургията, урологията, гастроентеролигията, рентгенологията и неврологията, която се използва успешно не само от високо квалифицираните специалисти, но и от специалисти от цялата страна, който извършват консултации и операции в "Лайф хоспитал".Мотивираният и висококвалифициран екип успя да изгради много добър имидж сред многобройните пациентите от Бургас, от страната,както и сред гостите от чужбина, които денонощно се възползват от предлаганото качествено медицинско обслужване.

МБАЛ "Лайф Хоспитал" е с отлична акредитационна оценка. Болницатаразполага с леглова база разпределена в следните отделения: хирургия;ортопедия и травматология;урология; неврология;гасртоентерология; анестезиология и интензиво лечение ; физиотерапия с рехабилитация; педиатрия. Оборудвана е 4 операционни зали с най - модерна ендоскопска, лапароскопска и ангиографска апаратура; В "Лайф Хоспитал" работят иединственият в Бургас и областта литотриптер, така наречената технология с холмиум (зелен) лазер за оперативно лечение на урологични заболявания,платформа THUNDERBEAT,напълно интегрирана биополярна и ултразвуковатехнология, апаратура за ендоскопска диагностика и лечение, фиброгастродуодеоскоп, колоноскоп, лапароскоп, артроскоп. Има модерно рентгенологично отделение със спирален скенер; рентгеноскопичен и графичен апарат, ехографи с доплер програми, ангиограф, болницата разполага и с клинична, патохистологична имикробиологична лаборатория.

Коментари