Публикация

Хеморагични трески Кримска-Конго хеморагична треска, случай в Пловдив

Проучване на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив върху вирусните хеморагични трески и специално Конго-Кримска хеморагимна треска.


Направеният исторически преглед на заболяването и проявите му в България показват какво е разпространението на КХТ у нас и в частност в Пловдивския регион. Акцентира се върху клиничната картина, лабораторните изследвания и специално върху случай на тежко протичащо заболавяне с фатален край.

Прикачени файлове

ККХТ (2)ppp.pptx

Коментари