Публикация

Саркиз Саркизов- фармацевт 1889-1971 год.

Представяме ви част от музейния архив, в случая биографични данни на по-известни фармацевти в Пловдив от миналия век.


Роден е на 16 октомври 1889 година в град Пловдив. Завършва класическа гимназия и постъпва като аптекарски ученик в Пловдив. В 1912 година на 21 януари получава Тестимоницин за утвърждаване на степен „помощник-аптекар”. През 1913 година служи в 9-ти полк в Пловдив, откъдето е изпратен като командир в допълнителната батарея на 3-ти планински артилерийски полк. След известно време бива откомандирован, за да продължи образованието си, съгласно указ № 53 от 29 юли същата година. Заминава за Австрия в град Грац, където завършва образованието си.

На 20 септември 1915 година в София, полага установения от закона проверочен изпит (колоквиум) и може свободно да практикува фармация. Като правоспособен фармацефт е изпратен на фронта по време на Първата световна война в полева болница. През 1918 година, когато настъпват бунтовете между недоволните войски, успява да спаси повереното му аптечно имущество. След свършването на войната бива поканен на работа в гр. Бургас, като управител на аптека Калканджиев до 1922 година.

От 22 септември 1922 година до 28 февруари 1927 год. работи неуморно в Борисовград (сега Първомай) в аптеката на Токатлиян.

Въз основа на заповед на Министерството на вътрешните работи и Народното здраве от 9 юни 1927 година, под № 328, му се разрешава да отвори концесионна аптека в Пловдив. На 28.09.1927 год., Саркиз Саркизов получава аптечна концесия от починалия Я. А. Сиди. През 1939 година бива мобилизиран в гр. Ямбол в аптеката на 1-ва армейска обща болница, завеждащ цялото аптечно имущество по главната приходо- разходна книга към 16.10.1939 год.

След одържавяване на аптеката му е назначен като управител на аптека № 16 – гр. Пловдив, после работи като магистър в бившата аптека № 4, аптека № 9 и пак се връща в аптека № 4, където се пенсионира.

Настоящите данни са записани от съпругата му Фроса Саркизова и са взети от съхранени документи.

1981 г.                                                                                                             С почит:

м. май                                                                                                                      (Фр. Саркизова)

Коментари