Публикация

КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДАВА ТОП ПРИОРИТЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ

Здравните технологии и биомедицината са пряко свързани с поминъка на хората. Китай и гъсто населена и бързо развиваща се страна и поради това ускоряването на иновациите и развитието в тази област е особено важна.


Бей Чунли, президента на Академия на науките в Китай, постави задачите на стратегическия план „Иновация 2020“ на 16-та годишна среща. Проектите в науката и технологията, включително стволовите клетки и изследванията в регенеративната медицина, изследвания в областта на специално напредналото ядрено делене, космическата наука, повиченото внимание към изменението на климата и подкрепата за сертифициране на въглеродните емисии бяха дискутирани на срещата, също както и значителния прогрес постигнат в тези области до момента.

Цялата статия прочетете тук:

http://www.future-health.bg/stvolovi-kletki/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB/

Коментари