Публикация

НЗОК: Без листи на чакащите за скъпоструващо лечение


Националната здравноосигурителна каса съобщи, че с влезлия от вчера в сила нов позитивен лекарствен списък няма да има листи на чакащите по програмите за скъпоструващо лечение.


Пациентите, които вече се лекуват по програмите за множествена склероза и хронични вирусни хепатити и цирози и са включени в листите на чакащите, подали са своите документи за периода от 2007 г. до края на юни 2008 г., трябва да представят актуализираните си документи в РЗОК за разглеждане и одобрение на протоколите до края на юни.

Останалите, подали документи до края на 2008 г., следва да ги внесат за преразглеждане до края на юли.


Хората, които вече се лекуват по тези програми, ще получат служебна заверка на протоколите си, за да завършат пълния курс на лечение.

Необходимо е обаче в РЗОК да бъде представен оригиналът на протокола, по който са отпуснати лекарствата им.

Пациенти, лекувани по всички сегашни програми за скъпоструващо лечение, чиито документите са постъпили в здравната каса от началото на годината до 13 май и при условие, че медикаментите, които ползват, са включени в новия позитивен  списък, не трябва да представят допълнителни документи в РЗОК.

Ако медикаментът не влиза в новия списък, пациентът трябва да смени курса си на лечение, консултирайки се със своя лекар.
По този начин той ще получи частично или пълно заплащане на лекарството си от здравната каса. 

„Въвеждането на тези правила при преминаване към новия позитивен списък има за цел да осигури необходимото лечение за всички здравноосигурени лица, както и да гарантира равнопоставеност на достъпа до скъпоструваща терапия.” – уточнява НЗОК.

Всички пациенти могат да се обръщат за допълнителна информация и съдействие към съответната районна здравноосигурителна каса.

 

Коментари