Публикация

Дистанционна диагностика за бърза реакция при инфаркт


Уникална автоматизирана система за дистанционна диагностика на сърдечно-съдови заболявания беше представена днес в болница „Св. Екатерина” в София.

Тя дава възможност на дежурния кардиолог в болницата да консултира екипите на Спешната помощ в реално време чрез мобилни устройства, с които са оборудвани 10 линейки.

Специалистът ще има възможност да следи физиологичните параметри на пациента в линейката, като пулс, електрокардиограмата, сатурация. На базата на тези показатели той ще преценява дали пациентът е с инфаркт и ще препоръчва каква помощ да му бъде оказана.

„Системата дава широки възможности за бърза, точна и навременна намеса на специалистите при оказване на помощ в изключително тежки случаи, каквито са инфарктите.” – посочи министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

До края на годината Министерството на здравеопазването ще осигури финансови средства за въвеждането на подобни автоматизирани системи и в останалите университетски специализирани болници - в Пловдив, Варна, Плевен и в Стара Загора.

Директорът на „Св. Екатерина” проф. Генчо Начев даде пример с въвеждането на подобна система за дистанционна диагностика в областта Бари, Италия, където е постигнато 3-кратно намаление на смъртността от инфаркт. 

Коментари