Публикация

Българските фармацевтични дни събират 1200 фармацевти в София (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

Форумът започва в петък с връчване на годишните награди на БФС в зала "Св. София" на Народното събрание


19.06.2015 г. (петък)

след 14:00 часа

Настаняване и регистрация в хотел 

RAMADA**** /Sofiq City Centre/ & Victoria SPA.

(за гостите на столицата)

18:30 - 22:00 часа

Официалното откриване на Българските фармацевтични дни 2015 година и тържествената церемония по връчването на годишните награди на БФС ще се проведат на19 юни 2015 г. (петък) от 19.30 часа, зала „Св. София“ на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1

Welcome drink – от 18.30 часа до 19.30 часа

Гостува спектакълът на Нешка Робева „Мистерията Еньовден”

***Моля, във връзка с пропусквателния режим на Народното събрание за достъп до зала "Св. София" носете документ за самоличност***

20.06.2015 г. (събота)

9:00 - 10:00 часа

Регистрация.

Научна програма:

ПРОГРАМАТА Е АКРЕДИТИРАНА ОТ КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО НА БФС С 25* (ДВАДЕСЕТ И ПЕТ) КРЕДИТ ТОЧКИ С ПРОТОКОЛ №154/27.05.2015 Г.!

*Съгласно взетото решение от ККач от участниците се изисква посещение на мин. 4 (четири) научни лекции от програмата за получаването на максималния брой кредити.

10:00 - 17:30 часа

  • Панел А – „Фармация и клиника“

Модератор: маг.-фарм. Димитрия Стайкова, зам.-председател на УС на БФС

10:00 -10:30 часа

Тема: "Нови възможности в лечението на захарния диабет"

Лектор: Проф. д-р Здравко Каменов, д.м.н., Национален консултант по вътрешни болести на МЗ, Началник Клиника по ендокринология към „УМБАЛ-Александровска“ ЕАД, Медицински факултет, МУ-София

10:30 -10:45 часа Продуктова презентация

10:45 -11:15 часа

Тема: "Ролята на фармацевтите за подобряване на общественото здраве"

Лектор: Д-р Станимир Хасърджиев, председател НПО

11:15 -11:30 часа Продуктова презентация

11:30 -12:00 часа

Тема: "Експериментално проучване върху възможности за стем-клетъчната либерация с природни продукти"

Лектори: Проф. д-р Л. Пейчев, Е. Апостолова, Р. Радев, В.Кокова, Д. Пенков, Ж. Пейчев, П. Павлов, ФФ МУ-Пловдив

12:00 -12:30 часа Продуктова презентация

12:30 -13:00 часа

Тема: "Фармацевтична етика: между биоетиката и бизнес етиката"

Лектор: Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., Декан на Факултет "Обществено здраве" МУ-Плевен

13:00 -14:30 часа Обяд

14:30 -15:00 часа

Тема: "Рискови лекарства - обект на клиничната токсикология"

Лектор: Доц. Васил Атанасов, ВМА

15:00 -15:30 часа Продуктова презентация

15:30 -16:00 часа

Тема: "Витамин К2 извън хемостазата"

Лектор: Доц. Бистра Галунска, д.ф, ФФ МУ-Варна

16:00 -16:15 часа Продуктова презентация

16:15 -16:30 часа Продуктова презентация

16:30 -17:00 часа

Тема: "Взаимодействия лекарства и хранителни добавки"

Лектор: Доц. Вирджиния Цанкова, д.ф., ФФ МУ-София

17:00 -17:30 часа

Тема: "Нови възможности в лечението на астма"

Лектор: Проф. Георги Момеков, д.ф., БНДФ, ФФ МУ-София

  • Панел Б – „Биофармация и биотехнология“

Модератор: маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС

10:00 -10:30 часа

Тема: "Иновативни подходи при производството и приложението на пробиотици"

Лектор: Кирил Петков, Българска асоциация за фармацевтични технологии

10:30 -10:45 часа Продуктова презентация

10:45 -11:15 часа

Тема: "Съвременни биофармацевтични аспекти на лекарствено доставящите системи"

Лектор: Проф. Димитър Рачев, д.ф., ФФ МУ-София

11:15 -11:30 часа Продуктова презентация

11:30 -12:00 часа

Тема: "Биологичните агенти за терапевтично повлияване"

Лектор: Доц. Светла Георгиева, д.ф., „УМБАЛ-Александровска“ ЕАД

12:00 -12:15 часа Продуктова презентация

12:15 -12:30 часа Продуктова презентация

12:30 -13:00 часа

Тема: "Мястото на полибактериалните имуностимулатори в съвременната медицинска и фармацевтична практика"

Лектор: Акад. проф. д-р Богдан Петрунов, Проф. Рахамин Шекерджийски, Проф.Пламен Ненков

13:00 -14:30 часа Обяд

14:30 -15:00 часа

Тема: "Дермални лекарствени форми – съвременни подходи за подобряване на лекарствената ефективност"

Лектор: Доц. Маргарита Касърова-Трайкова, д.ф., Заместник декан, ФФ МУ-Пловдив

15:00 -15:15 часа Продуктова презентация

15:15 .-15:45 часа

Тема: "Болничната фармация - настояще и перспективи"

Лектори: Доц. Евгени Григоров, д.м., маг.-фарм. Велина Григорова, ПОБФБ

15:45 -16:00 часа Продуктова презентация

16:00 -16:15 часа Продуктова презентация

16:15 -16:45 часа "Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при приложението на биотехнологични продукти"

Лектор: Гл.ас. Калоян Георгиев, д.х., ФФ МУ-Варна

  • Панел В – „Регулация и икономика“

Модератор: маг.-фарм. Саад Алуани, УС на БФС

10:00 -10:30 часа

Тема: "Проблеми на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти в България"

Лектор: Проф. д-р Николай Данчев, д.м., ФФ МУ-София, Председател на НСЦРЛП

10:30 -11:00 часа

Тема: "Overview of Parallel Trade and its impact on Stock shortages",

Лектор: Prof. John David Raby Jolley, Managing Director Pharmaconsult Global Ltd.

11:00 -11:30 часа

Тема: "Практически измерения на лекарствената регулация в България"

Лектор: Доц. Асена Стоименова, д.ф., Изпълнителен директор на ИАЛ

11:30 -11:45 часа Продуктова презентация

11:45 -12:15 часа

Тема: "Анализ на клиничните проучвания в България, визия на Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) и Българският фармацевтичен съюз за развитие и разширяване на възможностите за КП в България и мястото на магистър-фармацевтите"

Лектори: Д-р Иван Георгиев, председател на БАКП, маг.-фарм. Стефан Пенков, УС на БФС

12:15 -12:30 часа Продуктова презентация

12:30 -13:00 часа Продуктова презентация

13:00 -14:30 часа Обяд

14:30 -15:00 часа

Тема: "Сравнителен анализ между българската лекарствена политика в онкологията и избрани икономически развити страни – очаква ли се предизвестен неконтролиран ръст на публичните разходи?"

Лектори: Проф. д-р П. Салчев, д.м. – НЦОЗА, Проф. Т. Веков, д.м.н. – МУ- Плевен, М. Драганова – МУ – Плевен, доц. д-р С. Александрова-Янкуловска, д.м.н. – МУ – Плевен

15:00 -15:15 часа Продуктова презентация

15:15 -15:45 часа

Тема: "Регулиране на хранителните добавки - изисквания и проблеми"

Лектор: Проф. д-р Веселка Дулева, д.м., Национанлен консултант по хранене и диететика,Началник отдел "Храни и хранене", НЦОЗА

15:45 -16:00 часа Продуктова презентация

16:00 -16:30 часа

Тема: "Новите предизвикателства пред аптеките, 2015"

Лектор: Д-р Кунчо Трифонов, IMS Health

16:30 -17:00 часа

Тема: "Остеоартроза – роля на магистър-фармацевта за превенция и консултиране"

Лектор: Ас. Иво Куманов, ФФ МУ-Варна

17:00 -17:30 часа

Тема: "Единен продуктов код на лекарствени продукти"

Лектор: Д-р Кунчо Трифонов, консорциум Уникален продуктов код

Обяди, кафе паузи и вечери 20.06.2015 год. /Събота/

13:00 - 14:30 часа

Обяд – Зала 3

20:30 часа

Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите – Зала 2 на IEC

21.06.2015 г. (неделя)

10:00 - 12:00 часа

- Кръгли маси под формата на дискусии с оперативното ръководство на БФС, КЕК на РФК, Комисия по Етика на БФС и Комисия по Качество на БФС.

- "Какво могат фармацевтите, но не го правят" - сезон 2

12:00 -13:30 часа

Обяд

14:00 часа

Отпътуване

Коментари