Публикация

НЗОК доплаща разликата в потребителската такса за пенсионерите


Националната здравноосигурителна каса ще заплати до края на седмицата близо 3 млн. лева допълнително на лекарите и стоматолозите чрез трансфер от републиканския бюджет.

Тази сума представлява доплащане за първото тримесечие на годината към потребителската такса от 1 лев, давана от пациентите над 60-годишна възраст.

НЗОК напомня, че всички пациенти, които получават лекарствата си с тримесечна рецепта, трябва да заплащат потребителска такса в размер само на 2,40 лв., а не за всеки от отрязъците на рецептата.

За издаването на рецепта, независимо дали е единична или тройна, е необходим един преглед при лекар, който попълва един амбулаторен лист.

Пациентите, на които е поискана тройна такса за всеки един от отрязъците на рецептата, могат да подават жалби в съответната РЗОК.

" }-->

Коментари