Публикация

Доказано научно : смехът е здраве

Позитивното мислене и смехът действат добре на сърдечно-съдовата система


Смехът е здраве - доказват учени

Учени от САЩ доказаха, че усмивката, смехът и като цяло положителното отношение удължават живота.

Изследването е продължило 15 години и било насочено към атеросклерозата и стига до извода, че  хората, които по-често се усмихват или радват, имат по-здрава сърдечно-съдова система.

В изследването се включили 5100 доброволци на възраст от 45-84 години. 38 на сто то тях са били бели, 28 - афроамериканци, 22 - латиноамериканци, и 12 процента - от Югоизточна Азия, разделени на две групи – експериментална и контролна. Групите са били приблизително еднакви по параметри като средна възраст, раса, националност, начин на живот, физическа активност. Образованието и доходите също влизали в сметката.

В хода на изследването, американските изследователи отчитали и  фактори като масата на тялото, количеството холестерин и нивото на глюкоза в кръвта, артериалното налягане. Участниците са запълвали анкети за техния тип личност - оптимист или песимист.Общото състояние се е оценявало по 14-бална система.

Изследването показало, че показателите при оптимистите били с 50-76 по-добри, отколкото при песимистите, а вероятността от сърдечно-съдови заболявания при хората с положително мислене и нагласа - почти два пъти по-малко.

Коментари