Публикация

Времето пред телевизора е в ущърб на детския говор


Телевизията намалява времето за общуване между родителите и бебето, което може да забави развитието на говора му.

Американски учени са установили, че всеки допълнителен час на семейството пред екрана лишава детето от 770 думи , които чува от родителите си.

Проучването, публикувано в Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, показва, че родителите имат важна роля за говорното развитие  и речниковото богатство на децата си и времето, което отделят за общуване, е от много голямо значение.

Докато гледат телевизия, повечето хора говорят малко или изобщо не общуват.

Коментари