Публикация

СЗОК: Инсулин има в 35 софийски аптеки


Столичната здравноосигурителна каса съобщава, че към момента 360 аптеки са сключили договор за отпускане на инсулин.

За улеснение на пациентите и на договорните партньори на сайта на институцията - www.sofia.nhif.bg, са публикувани имената и адресите на онези 35 аптеки, които имат в наличност от лекарството и го отпускат регулярно.

Останалите аптеки, сключили договор с касата, но непродаващи инсулин, ще бъдат проверени.

С промените в условията и заплащането на продуктите в новия позитивен лекарствен списък, който влезе в сила от 1 юни, част от аптеките в София са отказали сключването на договор за отпускане на инсулин и други лекарствени продукти.

Коментари