Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
проф. Искра Христозова, дм
проф. Искра Христозова, дм
Лекар
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението

В миналото тези заболявания се считаха за безнадеждни, но през последните две декади в развитите страни 70-75% от децата се лекуват дефинитивно

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

tumors-Bansko.pdf

Мнения