Публикация

Научна конференция на тема: Комплексно поведение при тумори в малкия таз

Тя ще се проведе в периода 19-21 юни в хотел „Риу Правец Ризорт", гр. Правец


Уважаеми Колеги,

Тази година продължаваме традицията на СБАЛ по Онкология - ЕАД и от името на Органи-
зационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да отправя към Вас покана
за участие в Научна конференция на тема „Комплексно поведение при тумори в малкия
таз", която ще се проведе в периода 19-21 юни в хотел „Риу Правец Ризорт", гр. Правец.
Макар, че е невъзможно да се предвидят бъдещите проблеми и предизвикателства, свър-
зани с онкологичната практика, предварителното проучване и предвиждане са ключ за
успеваемостта при адекватното лечение и грижа за пациентите. Вземайки под внимание
нарастващия брой на заболели от тумор в малкия таз на глобално ниво, темата на насто-
ящата конференция е особено актуална, като подчертава необходимостта от адекват-
но комплексно поведение при лечението.
По време на конференцията, на Вашето внимание ще бъдат представени доклади, които
ще имаме възможността да дискутираме заедно, което би допринесло за подобряване на
сътрудничеството ни като специалисти и за по-адекватно реагиране към спецификата
на проблема. Водещи специалисти от страната ще представят своите проучвания и ще
споделят опита си. Ще бъдат представени и новости от проучвания и изследвания на
АСКО.
Надяваме се, че избраната тема и научната програма на конференцията ще отговорят
на Вашите високи критерии. Като председател на Организационния комитет, Ви уверя-
вам, че конференцията ще компилира богата научна и социална програма,съпътствана от
изложение на фармацевтичните компании.
За да бъде ползотворна предстоящата ежегодна конференция на СБАЛ по Онкология, скъ-
пи колеги, разчитаме на Вашето активно участие и с нетърпение Ви очакваме отново в
Правец.

Програмата на конференцията вижте в прикачения файл по-долу.

Прикачени файлове

Програма на научната конференция

Коментари