Публикация

Отговор на НЗОК на тиражирано в медиите отворено писмо от г-жа Елена Дянкова

Нейният баща страда от сериозно заболяване, за чието лечение е предписан медикамент, който НЗОК до момента не реимбурсира


Във връзка с тиражираното в медиите отворено писмо от г-жа Елена Дянкова, чийто баща страда от сериозно заболяване, за лечението на което е предписан лекарствен продукт на фармацевтичната компания Novartis, който Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) до момента не реимбурсира, информираме следното:

За да има правно основание да заплаща лекарствения продукт Jakavi, НЗОК и Българският лекарски съюз (БЛС) следва да сключат Анекс към Националния рамков договор 2015 за медицински дейности, за да се допълнят критериите за лечение на пациенти по Клинична пътека (КП) № 251 „Левкемии при лица над 18 години“ и Клинична процедура (КПр) №7 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, като се включи диагнозата Хронична Миелофиброза. В тази връзка НЗОК вече е изпратила писмо до Управителния съвет на БЛС. В рамковия договор за 2015 г. за медицински дейности не фигурира диагноза Миелофиброза и Полицитемия вера. Съгласно кратката характеристика на продукта, публикувана на сайта на ЕМА (Европейската агенция по лекарствата), показанията на медикамента са както следва: „ 1. Миелофиброза (МФ) - Jakavi е показан за лечение на свързани със заболяването спленомегалия или симптоми при възрастни пациенти с първична миелофиброза (известна също като хронична идиопатична миелофиброза), миелофиброза след полицитемия вера или миелофиброза след есенциална тромбоцитемия. 2. Полицитемия вера (ПВ) - Jakavi е показан за лечение на възрастни пациенти с полицитемия вера, които са резистентни или имат непоносимост към лечение с хидроксиурея“.

Институцията очаква и становището на националния консултант по хематология за уточняване на критериите за лечение, както и показанията и основанията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) за включването на продукта в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Тъй като няма данни за ефективността на приложение на медикамента при лечение на основното заболяване - хронична миелофиброза, а той повлиява само един от симптомите (увеличена слезка), НЗОК води разговори с Novartis за значима отстъпка в цената. За сведение – цената на Jakavi е 100 пъти по-висока, отколкото цената на лекарство, прилагано за лечение на заболяването.

Подуправителят на НЗОК - д-р Димитър Петров, е поканил на среща г-жа Елена Дянкова - дъщеря на болния, в понеделник (15 юни т.г.), за да се изясни казусът.

Коментари