Публикация

СОМАТИЧНА И НЕВРОПАТИЧНА БОЛКА - ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНЦИПНО РАЗЛИЧНА ТЕРАПИЯ

Знанията за механизмите и лечението на невропатичната болка могат да подобрят живота на пациентите, които до скоро нямаха друга алтернатива освен да се научат да живеят с тяхната болка


Презентацията можете да свалите от прикачения файл!

Прикачени файлове

PAIN 2015r.pdf

Коментари