Публикация

Ефективност на лечението при Множествена склероза - традиционни и нови показатели за оценка

МС е автоимунно възпалително, невродегенеративно хронично заболяване на ЦНС, което засяга миелиновата обвивка нааксоните на главния и гръбначния мозък.


Time is brain!

Възпалението и невродегенеративните промени при МС настъпват рано и водят до трайни и необратими увреждания

Хода на ПРМС протича в две фази

При ранната ПРМС преобладава възпалението; свързва с демиелинизация и аксонални увреждания с добро възстановяване

С прогресирането на МС пациентите навлизат във втората фаза на дегенеративните промени свързана с необратими тъканни увреждания и с белези на прогресиращи клинични симптоми

За пълен текст на презентацията, вижте в прикачения файл.

" }-->

Коментари