Публикация

ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ БОЛНИ С ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

Независимо от постигнатия напредък, все още човешкият мозък остава една неразгадана "тайна"


Събраният през последните десетилетия огромен доказателствен материал подкрепя нарастващото влияние на функционалните невроизобразяващи методи на изследване върху диагностичния процес и лечението на болните с различни заболявания на ЦНС.

Основните функционални сцинтиграфски методи са:

-СПЕКТ(перфузионна туморотропна др);

-ПЕТ

-СПЕКТ или ПЕТКТ или МРТ корегистрация, обединяваща функционалните нуклеарно-медицински с морфологичните образи

ПЕТ е съвременен неинвазивен невроизобразяващ метод за изследване in vivo на основните биохимични процеси и физиологични функции на ЦНС.

За повече информация, моля погледнете прикачения файл.

" }-->

Коментари