Публикация

От 17 юни в МУ-Плевен стартира приемът на кандидатстудентски документи за редовната изпитна сесия

Таксите за обучение и броят на местата по държавна поръчка остават непроменени


От 17 до 28 юни 2015 г. в Медицински университет – Плевен ще работи Комисията за прием на кандидатстудентски документи. Освен на място в Ректората, зрелостниците могат да заявят желанието си за явяване на конкурсните изпити в кандидатстудентските бюра в големите градове на страната или чрез системата за електронно подаване на документи. След завършено средно образование те имат възможност да кандидатстват за прием по държавна поръчка, редовно обучение, за специалност „Медицина” и за още 8 бакалавърски специалности във факултетите „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и в Медицинския колеж. За бакалавърските специалности висшето училище провежда и втори прием на кандидатстудентски документи в периода 20-23 юли 2015 г.

Датите на конкурсните изпити в МУ-Плевен са през м. юли – на 1 и 8 юли съответно по биология и химия за специалност «Медицина» и тест по биология – на 27 юли за бакалавърските специалности на висшето училище. Таксата за явяване на първи изпит е 60 лв., а за всеки следващ изпит се заплащат по 30 лв., като в същия размер е и за желаещите да участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит. Кандидатите, които се явят и на двете изпитни сессии – предварителна и редовна - участват в класирането с по-високата оценка. Ако желаят да се класират с оценката, получена на предварителните изпити, без да се явяват на редовните, те не трябва да заплащат такса, но е необходимо да подадат заявление за участие в класирането с избраните от тях специалности. За поредна година МУ-Плевен дава възможност на участниците в национални и международни олимпиади с оценка над 5.50 по биология и химия, които завършват средното си образование в годината на провеждане на олимпиадата, да се включат с тази оценка по съответната дисциплина при формиране на състезателния бал.

С Постановление на Министерски съвет и тази година се утвърди предложението на МУ-Плевен местата за прием по държавна поръчка и таксите за обучение на студентите да се запазят непроменени. Новоприетите студенти по държавна поръчка в специалност «Медицина» (90 места) ще заплащат 900 лева годишна такса. Във Факултет «Здравни грижи» 700 лева е таксата на година за специалностите «Медицинска сестра» (55 места) и «Акушерка» (30 места), както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант» (22 места), «Рентгенов лаборант» (16 места) и «Помощник-фармацевт» (25 места). За изучаващите «Социални дейности» (21 места) годишната такса ще е 400 лв. Във Факултет «Обществено здраве» по 640 лв. годишна такса ще заплащат желаещите да се обучават по специалностите «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40 места) и «Опазване и контрол на общественото здраве» (15 места). Бакалавърската програма по специалност «Управление на здравните грижи» (25 места), задочна форма на обучение, ще струва на студентите 400 лв. годишно, а магистърската програма по същата специалност (40 места), задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева.

Докторантите на МУ-Плевен ще заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна.

На сайта на висшето училище в раздел „Актуално Прием 2015” е поместена информация за специалностите, по които ще се осъществи прием за новата академична година; качени са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, както и списъкът на бюрата за прием на кандидатстудентски документи в страната. Всеки може да се запознае и с актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен.  

Коментари